Delodajalske organizacije za čimprejšnji začetek dela skupine za davke, ki mora prinesti pozitivne rezultate tako za državljane kot tudi za gospodarstvo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, 26. januar 2024 – Reprezentativne delodajalske organizacije (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) pozdravljajo pripravljenost vlade za sodelovanje z gospodarstvom pri pripravi strokovnih izhodišč za davčno reformo in odpravi administrativnih ovir, začenši s težavami, ki jih imajo pri izvajanju zakona o evidentiranju delovnega časa tako zaposleni kot tudi delodajalci. Na nedavnem srečanju s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom je bilo namreč dogovorjeno, da se oblikujeta delovni skupini, ki bosta obravnavali navedeni področji. Zato so delodajalske organizacije na predsednika vlade in ministra za finance Klemna Boštjančiča že naslovile pobudo, da predvsem delovna skupina za področje davkov začne svoje delo čim prej, saj si želijo ugodnejšega in mnogo prijaznejšega poslovnega okolja, ki mora postati konkurenčnejše v regiji Srednje Evrope. Ob tem zagotavljajo svoje strokovno in konstruktivno sodelovanje, hkrati pa pričakujejo, da v času strokovnega dela te skupine ne bo prišlo do dodatnih obremenitev (dajatev, prispevkov, obseg administriranja se povečuje …) tako za državljane kot za gospodarstvo.

Delodajalske organizacije so v zadnjem tednu izvedle potrebne aktivnosti glede sodelovanja v strokovni delovni skupini, ki bo namenjena pripravi strokovnih izhodišč za davčno reformo, obsegala pa bo tudi pripravo celovite analize vseh dajatev (davkov in prispevkov) ter ostalih obremenitev. Posredovani so bili tudi že ključni vsebinski vidiki glede predvidene davčne reforme, pa tudi organizacijsko – tehnični vidiki, ki so ključnega pomena in temelj za uspešno strokovno delo delovne skupine. Z njimi so seznanili tudi predsednika vlade dr. Roberta Goloba in finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

Delodajalci poudarjajo, da morajo biti predmet analize in predlogov davčne reforme tako davki kot socialni prispevki; t. j. vsi prihodki konsolidirane bilance javnega financiranja (država, občine, ZPIZ in ZZZS) ter ostale obremenitve, ki se jih ne da neposredno ovrednotiti, temveč le oceniti. Poleg tega je treba opredeliti cilj delovanja delovne skupine, ki mora biti po njihovem trdnem prepričanju iskanje predlogov za spremembo davčnega sistema, ki bo generator gospodarske rasti in ne bo negativno vplival na potrošnjo gospodinjstev, hkrati pa bo omogočal tudi fiskalno vzdržnost, in sicer brez dodatnih obremenitev gospodarstva (finančnih, organizacijsko - kadrovskih ali administrativnih). Poleg tega želijo s svojim strokovnim delom in sodelovanjem prispevati k večji družbeni blaginji vseh prebivalcev kot tudi gospodarstva, in sicer tudi v smeri delovanja razbremenitve stroškov dela, kar pomeni, da bodo tudi ljudje dobili nekoliko več prejemkov, kot pa jih prejemajo danes.

Delodajalske organizacije so po sestanku minulo sredo, na katerem so oblikovale stališča, na predsednika vlade in ministra za finance naslovile pobudo, da v luči strokovnega in konstruktivnega sodelovanja v delovni skupini za davke ta začne svoje delo čim prej, odgovori vlade in ministrstva ter nadaljnji koraki pa bodo nenazadnje tudi pokazatelj, da vlada z davčno reformo misli resno. Ob tem pa od vlade pričakujejo takojšnjo razrešitev problematike, ki se nanaša na neizdajanje bolniških listov, saj je to trenutno ena izmed najbolj perečih težav tako zaposlenih kot delodajalcev, saj nihče iz tega naslova ne sme biti oškodovan.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice