Zaupnost, prepoved konkuriranja in poslovna skrivnost v delovnem razmerju in v odnosu do delavskih predstavnikov

Dodajte v koledar
10:00 - 13:15

 ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

140,00 €

Nečlani ZDS

190,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev. Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.  Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Uvod:

Vprašanje zaupnosti in poslovne skrivnosti predstavlja, zlasti zaradi tehnoloških sprememb, ved vedno večji izziv za urejanje odnosov med delodajalci in delavci. Kaj je sploh mogoče opredeliti kot poslovno skrivnost ter kako jo razmejiti od zaupne informacije, je prvi izziv. Temu sledi, kako urediti dostop ter ravnanje s tovrstnimi informacijami, da bomo zagotovili uspešno poslovanje, a hkrati ustrezno obveščenost delavcev ter njihovih predstavnikov. Z vprašanjem lojalnosti v delovnem razmerju so povezane tudi dileme glede varovanja osebnih podatkov in prepovedi konkuriranja.

Na izobraževanju bomo predstavili sodno prakso navedenih področij, praktične primere in vprašanja, na katera bomo prek razprave tudi odgovorili.

Ne spreglejte:

  • Predavanje bosta vodili: dr. Martina Šetinc Tekavc, doktorica pravnih znanosti, višja sodnica, Višje delovno in socialno sodišče in doc.dr. Valentina Franca, specializirana za področje odnosov med delavskimi predstavništvi in delodajalci.
  • Zaželena so predhodna vprašanja, ki jih pošljite na naslov info@zds.si najkasneje do treh delovnih dni pred izvedbo izobraževanja.
  • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.

Program:

Od 10:00 do 11:30 ure, doc. dr. Valentina Franca

  • opredelitev zaupnih informaciji in poslovne skrivnosti v praksi v odnosu do delavcev in do delavskih predstavništev
  • pomen pravilnikov in izjav o varovanju zaupnosti
  • koliko zaupnosti do sindikatov in svetov delavcev ob upoštevanju korporativne zakonodaje kakor tudi pravic delavcev do ustreznega obveščanja in posvetovanja

od 11:30 do 11:45 ure

  • odmor

od 11:45 do 13:15 ure, dr. Martina Šetinc Tekavc

  • sodna praksa v individualnih delovnih sporih glede varovanja poslovne skrivnosti, varovanja osebnih podatkov in prepovedi konkuriranja
  • v tem delu predavanja bo predstavljena sodna praksa in eventualni zaključki na podlagi dosedanjih primerov; udeleženci ne bodo prejeli pravnih nasvetov ali komentarjev sodnih sporov, ki še niso končani.

Predavatelji

doc. dr. Valentina

doc. dr. Valentina Franca

Docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani

Dr. Valentina Franca je docentka na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in specializirana za področje odnosov med delavskimi predstavništvi in delodajalci. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov ter članica mednarodnih strokovnih skupin, med drugim je nacionalna predstavnica v Worker Participation Network pri inštitutu ETUI v Bruslju.

Dr. Martina

Dr. Martina Šetinc Tekavc

Višje delovno in socialno sodišče

Doktorica pravnih znanosti, višja sodnica, Višje delovno in socialno sodišče.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice