WEBINAR: Izkušnje evidentiranja delovnega časa po novem

Dodajte v koledar
09:00 - 10:30

WEBINAR 💻

NOVO❗

Kotizacija

Člani ZDS

99,00 €

Nečlani ZDS

149,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na seminarju / webinarju in gradivo..

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:

 • dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Na podlagi plačila boste ob spletni izvedbi prejeli povezavo za dostop do spletnega webinarja.

Proračunski uporabniki plačate e-račun po po izdaji končnega računa v 30 dneh,  pošljite pa naročilnico na e-naslov info@zds.si .

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si 

Webinar bo potekal preko aplikacije Zoom. Za udeležbo na webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih. Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju boste prejeli dan pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

ZDS Logotip Delodajalska akademija CMYK 1

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Od uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (20. november 2023) minevajo 3 meseci, v katerih je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko elektronskega naslova evidence.mddsz@gov.si zbiralo pripombe, predloge, komentarje in ostale pobude na vsebino zakona.

V tem obdobju je bilo ob zbiranju pobud na namenski elektronski naslov hkrati zabeleženo tudi veliko število vprašanj in odprtih dilem zlasti s strani delodajalcev, ki so se nanašale predvsem na pojme delavca, načine vodenja evidence, seznanitev delavcev z vsebino evidence ter razporejanje delovnega časa in organiziranje delovnega procesa pri delodajalcu.

Bistvene novosti na področju evidentiranja delovnega časa zajemajo:

 1. spremembo opredelitve delavcev, za katere je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
 2. dopolnitev obsega podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa,
 3. obveznost delodajalca, da delavca pisno obvešča o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa,
 4. obvezno uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce, ki jim bo izrečena globa in možnost, da predlog za obveznost vodenja evidence o izrabi delovnega časa podajo delavci in
 5. redefinicijo prekrškov in novo določitev glob za prekrške.

frau bucht 4818100 1921

Ob tem se pojavljajo številna vprašanja?

 • Za katere »delavce« mora delodajalec voditi evidenco delovnega časa? Tudi za poslovodne osebe, enoosebne d.o.o.? Kako je pri samozaposlenih?
 • Kako mora delodajalec voditi evidenco za izvajalce, ki pri njem niso zaposleni? Kje je to določeno?
 • Kako mora evidenco voditi (elektronsko, ročno, hibridno) in katere podatke mora za vanjo vpisovati? Lahko za različna delovna mesta/oddelke/sektorje vodi evidenco na različne načine?
 • Kako je z avtomatskim napolnjevanjem vsebine evidence?
 • Kje in kako je treba hraniti evidenco in dokumentacijo? Je možno evidenco in dokumentacijo hraniti elektronsko?
 • Koliko časa mora delodajalec evidence hraniti? Kaj, če preneha z dejavnostjo?
 • Ali lahko evidenco vodijo delavci sami?
 • Kdo je odgovoren, če evidence ni ali se vodi napačno? Kakšne so globe? Kakšne so druge dodatne posledice izrečenih glob?
 • Kdo jo mora voditi elektronsko?
 • Kakšna so splošna pravila urejanja delovnega časa pri delodajalcu in kje so določena? Kako je s presežki/manki minut?

Trajanje: 60 minut + 30 minut za vprašanja Q&A

Namen seminarja:

 • seznanitev s trenutno veljavnimi zakonskimi obveznostmi,
 • pregled vsebine prejetih pobud za spremembo zakonske ureditve in opredelitev do njihove vsebine,
 • podati odgovore na novo odprta vprašanja in dileme

Predavatelji

Damjan

Damjan Mašera

je univerzitetni diplomirani pravnik, zaposlen kot vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ima dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju tako v teoriji kot v praksi, ki jih je ob delu na ministrstvu pridobival tudi na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor več strokovnih izdaj in priročnikov s področja delovnih razmerij ter inšpekcijskega nadzorstva. Kot predavatelj sodeluje na domačih in mednarodnih dogodkih, tako s področja delovnih razmerij kot tudi inšpekcijskega nadzorstva.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice