WEBINAR: Davčni obračun DDPO za leto 2023

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

WEBINAR 💻

Kotizacija

Člani ZDS

169,00 €

Nečlani ZDS

199,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na webinarju in gradivo.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:

 • dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Na podlagi plačila boste ob spletni izvedbi prejeli povezavo za dostop do spletnega webinarja.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, in pošljite naročilnico na e-naslov info@zds.si .

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si

Webinar bo potekal preko aplikacije Zoom. Za udeležbo na webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih. Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju boste prejeli dan pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

ZDS Logotip Delodajalska akademija CMYK 1

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2023 morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 2. aprila 2024. Rok za oddajo je sicer 30. marec, vendar pa se zaradi nedelje in velikonočnega ponedeljka rok prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Da bi se na izdelavo davčnega obračuna čim boljše pripravili, bomo na seminarju pregledali oz. ponovili pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi davčnega obračuna DDPO in se skozi obrazec za davčni obračun ustavili pri najpomembnejših postavkah.

Opozorili bomo na vse novosti in posebnosti, ki se nanašajo na leto 2023, na kratko pa bomo pregledali tudi nameravane spremembe za leto 2024.

Izvedeli boste, kako obravnavati najbolj zapletene poslovne dogodke z davčnega vidika. Pojasnili bomo vse o obdavčenih in neobdavčenih prihodkih ter o priznanih in nepriznanih odhodkih.

❗ Izpostavili bomo tudi nekatera mnenja in pojasnila FURS ter najnovejšo davčno prakso.

V zadnjem delu srečanja pa bomo pregledali še osnovne značilnosti davčnega obračuna za samostojne podjetniki in druge zasebnike ter izpostavili posebnosti, glede katerih se davčni obračun za zasebnike razlikuje od davčnega obračuna za pravne osebe.

Vabimo vas, da se na davčni obračun za leto 2023 pravočasno pripravite in se nam pridružite na seminarju.

◼ Izobraževanje je namenjeno:

 • računovodjem v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
 • računovodskim servisom,
 • lastnikom podjetij in direktorjem,
 • vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

◼ Cilj delavnice je seznaniti udeležence z informacijami:

 • o pravilih za sestavljanje davčnega obračuna za pravne osebe in zasebnike,
 • o pomenu izpolnjevanja podatkov davčnega zavezanca v davčnem obračunu
 • o davčni obravnavi/priznavanju posameznih vrst prihodkov in odhodkov (priznani in nepriznani odhodki, obdavčeni in neobdavčeni prihodki – razlike med pripoznavanjem po SRS in priznavanjem po davčnih predpisih),
 • o davčni obravnavi poslovanja med povezanimi osebami,
 • o možnostih za koriščenje različnih davčnih olajšav,
 • o morebitnih novostih v ZDDPO-2 za leto 20230 in 2024,
 • možnost aktivne udeležbe in odgovore na vprašanja.

◼ Ne spreglejte:

 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.
 • Rok za oddajo davčne napovedi je 31. marec 2023.
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na elektronski naslov info@zds.si. Odgovore boste izvedeli na posvetu.

accounting 761605

◼ Program:

 • Pravne podlage, kratek pregled novosti v ZDDPO-2 za leto 2023Davčni zavezanci, oproščeni zavezanci
 • Davčna osnova, kaj jo opredeljuje
 • Vsebina obrazca, splošna pravila po ZDDPO-2, izpolnjevanje osnovnih podatkov v davčnem obračunu
 • Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov pri pravnih osebah – ali se »splača«
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene, obresti)
 • Obdavčeni prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani odhodki, delno priznani odhodki
 • Obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija)
 • Spremembe davčne osnove zaradi spremembe računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj
 • Davčne olajšave za leto 2023, novosti po ZIUOPZP
 • Davčna izguba in uporaba davčne izgube za znižanje davčne osnove
 • Odbitek tujega davka, kdaj je možen in kdaj ne, KIDO
 • Pregled obrazca za obračun DDPO po posameznih postavkah in priloge
 • Osnovne značilnosti davčnega obračuna fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (zasebniki) in razlike z davčnim obračunom za pravne osebe, davčne stopnje za normirance

Predavatelji

Maja

Maja Bohorič Rade

Davčna svetovalka

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki že vrsto let svetuje na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice