WEBINAR: Carinski in DDV vidik poslovanja s tujino na primerih iz prakse, na kaj opozarja FURS ter poudarki sodb Sodišča EU

Dodajte v koledar
09:00 - 12:00

WEBINAR

Kotizacija

Člani ZDS

129,00 €

Nečlani ZDS

159,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na seminarju / webinarju in gradivo..

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:

 • dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Na podlagi plačila boste ob spletni izvedbi prejeli povezavo za dostop do spletnega webinarja.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, in pošljite naročilnico na e-naslov info@zds.si .

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si

Webinar bo potekal preko aplikacije Zoom. Za udeležbo na webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih. Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju boste prejeli dan pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

ZDS Logotip Delodajalska akademija CMYK 1

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Na webinarju bodo predstavljena davčna in carinska pravila poslovanja s tujino, predvsem kadar blago prečka ozemlje EU. Pri uvozu in izvozu blaga mora davčni zavezanec poleg DDV zakonodaje poznati tudi carinsko, saj s poznavanjem carinskih pravil lahko optimizira poslovanje.

Poudarili bomo pomen ugotovitve pravega dejanskega stanja posamezne transakcije, s tem da bomo pogledali tok blaga in tok računov. Pri tem so pomembne tudi Incoterms klavzule, ki so lahko pokazatelj, kje se nahaja blago, ko pride do prenosa lastništva.

Pri večstranskih, zaporednih in tristranskih poslih, pri katerih gre za zaporedne dobave enega blaga je zelo pomembno pravilno definirati organizatorja prevoza.

freight gd135ad763 1922

1. Poslovanje s tretjimi državami in tretjimi ozemlji

 • Uvoz blaga in sprostitev v prosti promet
 • Pomembni podatki na uvozni carinski deklaraciji z vidika DDV
 • Sprostitev v prosti promet po postopku 40 oziroma postopku 42
 • Pravila carinskega postopka 42 in evidentiranje – razlike med dobavo blaga iz Slovenije samemu sebi v drugo državo članico in prodajo blaga drugemu zavezancu
 • Uvoz blaga z Incoterms klavzulo DDP in odbitek DDV
 • Izvoz blaga in evidentiranje za namene DDV
 • Avansni računi in naknadni popravki po carinjenju blaga
 • Pomembni podatki na izvozni carinski deklaraciji z vidika DDV
 • Kako mora zavezanec dokazati izstop blaga, do kdaj mora biti po izvozu blago dejansko iznešeno v tretjo državo
 • Kaj pomeni alternativno dokazovanje izstopa blaga
 • Posebni carinski postopki (carinsko skladiščenje, tranzit blaga)
 • Kdaj uporabiti aktivno oziroma pasivno oplemenitenje

2. Vprašanja iz prakse pri večstranskih in nepravih tristranskih dobavah

 • Pogoji za pravi tristranski posel v luči nove evropske sodne prakse
 • Nepravi tristranski posli prek primerov
 • Dobava blaga in prevozne storitve v povezavi z Incoterms klavzulami
 • Plačilo DDV od uvoza blaga in solidarna odgovornost
 • Na primer: Zavezanec blago izvozi v ZDA, račun pa izstavi na italijanskega kupca. Je to dobava blaga znotraj EU ali izvoz blaga?
 • Ali pa: Zavezanec prejme blago iz Češke, račun pa od dobavitelja iz Švice….kako evidentira tak posel?

Cilj seminarja je udeležencem prikazati pravilno carinsko in DDV obravnavo posamezne transakcije pri mednarodnem poslovanju z blagom. Na seminarju bodo udeleženci prejeli usmeritve glede vprašanj, na katere morajo znati odgovoriti, preden transakcijo evidentirajo za namene DDV.

Predavatelji

Andreja

Andreja Kostelec

Samostojna davčna svetovalka, strokovnjakinja za carinske postopke in DDV

Z več kot 25 letnimi izkušnjami. Pred svojo samostojno potjo je bila zaposlena kot direktorica za posredne davke v družbi KPMG poslovno svetovanje d.o.o., kamor je prišla z 11 letnimi izkušnjami dela na Generalnem carinskem uradu – Oddelek za postopke. Pri svojem delu svetuje slovenskim in tujim družbam pri raznovrstnih najzapletenejših mednarodnih transakcijah, svetuje pri spremembah zakonodaje na področju posrednih davkov in carin ter opravlja davčne preventivne skrbne preglede, prevzema komunikacijo med Furs in davčnimi zavezanci in redno pomaga pri tolmačenju zakonodaje posameznim strankam ter nudi pomoč pri pripravi samoprijave. Poleg tega svetuje kot zunanja strokovnjakinja pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev. Redno objavlja strokovne članke s področja carin, DDV, trošarin, poročanja za Intrastat ter predava v okviru seminarjev, ki jih organizirajo različni deležniki. Vsako leto predava dodiplomskim in podiplomskim študentom na Fakulteti za Upravo, Univerze v Ljubljani.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice