WEBINAR: Spremembe in dopolnitve insolvenčnega zakona

Dodajte v koledar
12:00 - 14:00

WEBINAR 💻

NOVO❗

Kotizacija

Člani ZDS

119,00 €

Nečlani ZDS

149,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na seminarju / webinarju in gradivo..

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:

 • dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Na podlagi plačila boste ob spletni izvedbi prejeli povezavo za dostop do spletnega webinarja.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, in pošljite naročilnico na e-naslov info@zds.si .

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si

Webinar bo potekal preko aplikacije Zoom. Za udeležbo na webinarju si lahko predhodno naložite aplikacijo ali pa boste to storili pred dogodkom po prejetih navodilih. Navodila ter povezavo za spremljanje in udeležbo na webinarju boste prejeli dan pred dogodkom na e-naslov, ki ga boste navedli pri prijavi na dogodek.

ZDS Logotip Delodajalska akademija CMYK 1

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H) prinaša številne spremembe in dopolnitve, tudi zaradi odločb Ustavnega sodišča RS in umestitve Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti ter nov postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, če je verjetno, da bo v obdobju enega leta dolžnik postal insolventen.

Nova je dolžnost poslovodstva, da v obdobju grozeče insolventnosti nenehno spremlja dogajanje in sprejme ustrezne ukrepe, pri čemer se je dolžno izogibati dejanjem, ki neenako obravnavajo upnike in ki ogrožajo ali zmanjšujejo premoženje družbe ter pri svojih odločitvah upoštevati interese upnikov.

Poslovodstvo je po novem dolžno v enem mesecu po nastanku insolventnosti vložiti predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti. Spremembe so tudi pri postopku poenostavljene prisilne poravnave, ki se po novem imenuje kot »postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo«. Ključni dobavitelji med postopkom zaradi odprave grozeče insolventnosti in postopkom prisilne poravnave ne morejo odpovedati pogodb, dokler dolžnik izpolnjuje vse tekoče obveznosti.

Sedaj je dodana možnost revizije v postopkih zaradi insolventnosti. V zvezi z odpustom obveznosti dolžnika v postopku osebnega stečaja pa je po novem preizkusno obdobje od enega do treh let od začetka postopka, z možnostjo dodatnega skrajšanja na predlog upravitelja.

bust 2794420 1920

Program:

 • umestitev Ustavnih odločb RS in Direktive 2019/1023 o prestrukturiranju in insolventnosti (zamuda roka za prijavo izločitvene pravice, rok za vročitev upnikovega predloga za začetek stečajnega postopka in vročitev sklepa o začetku stečajnega postopka le osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo proti temu sklepu...);
 • ključna pogodba dolžnika (pogodba za tekoče poslovanje, je ni mogoče zadržati ali odpovedati…);
 • opredelitev grozeče insolventnosti in postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti (obveznosti poslovodstva, začetek postopka zgolj na predlog dolžnika, postopka ni dovoljeno voditi, če dolžnik ni izpolnil določenih davčnih obveznosti ali obveznosti glede predložitve letnega poročila, ni podrejenega zahtevka za začetek stečajnega postopka...);
 • pravila postopka prisilne poravnave za malo gospodarstvo (za mikro družbe in podjetnike – če vrednost aktive v zadnjih dveh letih ne presega 700.000 evrov in višina vseh njenih obveznosti ne presega 700.000 evrov, ni treba predložiti poročila revizorja, poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja in ocenjene vrednosti premoženja…);
 • upnikov predlog za začetek stečajnega postopka (daljše obdobje štirih mesecev za odložitev odločanja v primeru izrednih dogodkov, vročitev sklepa o začetku postopka tudi osebno odgovornemu družbeniku, ki lahko vloži pritožbo…);
 • odpoved najemnih in zakupnih pogodb (sodišče najemniku izda sklep za izpraznitev in izročitev nepremičnine upravitelju)
 • izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj (izpodbijanje dejanj pred obdobjem izpodbojnosti, če se dokaže, da je bil stečajni dolžnik v času izpodbojnega dejanja insolventen);
 • spremembe pri prijavi in preizkusu terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic (upnik, ki je prerekal s strani upravitelja priznano terjatev, upnikova ločitvena pravica ne preneha, če v roku enega meseca ne vloži tožbe…);
 • spletni iskalnik prodaj v stečajnem postopku (smiselno enaka ureditev kot v Zakonu o izvršbi in zavarovanju, stroški – tarifa…)
 • spremembe in dopolnitve glede prodaje premoženja v stečajnem postopku (posebna pravila o plačilu kupnine z najemom kredita, predkupna pravica – kršitev…);
 • stroški stečajnega postopka (dolžnost upravitelja, da sodišču predloži pogodbo za posamezno storitev…);
 • postopek osebnega stečaja (uporaba pravil o stečajnem postopku nad pravno osebo, spremembe pravila glede izpraznitve in izročitve dolžnikovega stanovanja ali stanovanjske hiše, dopolnitev opredelitve namena odpusta in ovir za odpust obveznosti, sprememba preizkusnega obdobja – od enega do treh let, odločitev o ugovoru zoper odpust obveznosti brez naroka, odpust obveznosti učinkuje zoper vse navadne, prednostne in podrejene terjatve, učinek odpusta obveznosti…);
 • postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (sprememba postopka z ugovorom zoper začetek postopka…)
 • prehodne in končna določba (začetek veljavnosti posameznih novosti in sprememb…).

Predavatelji

Dida

Dida Volk

Sodnica Okrožno sodišče v Ljubljani

Dida Volk, univ.dipl.pravnica, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice