Uvedba elektronskega bolniškega lista in obvezna uporaba v postopkih izplačila nadomestila

Dodajte v koledar
10:00 - 12:30

CPU, dvorana SAVA, Kardeljeva ploščad 27a (vhod iz Dimičeve 9), 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

100,00 €

Število mest je omejeno - ena oseba iz podjetja, prednost imajo člani ZDS. 

Izobraževanje je za člane ZDS brezplačno. Ob prijavi obvezno označite, da je vaše podjetje član ZDS.

Obvezna je prijava na dogodek. V primeru, da pisne odjave ne bomo prejeli (pisne odjave so obvezne za vse prijavljene), si pridržujemo pravico zaračunati 20,00 + DDV za stroške priprave gradiva in pogostitve.

Pri kotizaciji za nečlane DDV ni obračunan. Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev. Prosimo, da kotizacijo poravnate  pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692.  Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

Spoštovani,

sporočamo vam, da so mesta za seminar zapolnjena. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci seminarja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Spoštovani,

sporočamo vam, da so mesta za izobraževanje zapolnjena.

Hvala za razumevanje,

Združenje delodajalcev Slovenije

 

Namen izobraževanja:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) uvaja informacijsko rešitev za izdajo elektronske listine - Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev zelene papirne listine. Prvi zdravniki, ki so vključeni v pilotni projekt, so pričeli eBOL preko on-line sistema posredovati na ZZZS že 3.9.2019, od 1.11.2019 bodo eBOL postopno začeli izdajati tudi drugi zdravniki. V prehodnem obdobju se bo še vedno izdajal hkrati z zapisom eBOL v on-line tudi papirni BOL, vendar najpozneje do 1.2.2020.

ZZZS v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravlja rešitev, s katero bodo od 1.1.2020 dalje na spletnem portalu SPOT (eVEM) delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in samostojni zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo za začasne zadržanosti od dela od 1. 2. 2020 obvezno prevzemali eBOL-e za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo eBOL dostaviti v papirni obliki. Preko vmesnika bo omogočen avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil BOL, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli.

Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov, saj ne bo več potrebno prilagati originalnih BOL-ov (k papirnemu zahtevku) oziroma skeniranih BOLov (k elektronskemu zahtevku).

Z uporabo eBOL pri obračunu nadomestila plače in pripravi zahtevka za refundacijo nadomestila bo s 1.1.2020 nadgrajena tudi spletna aplikacija na portalu SPOT (eVEM) in vmesnik eNDM.
Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še nadalje izstavil eBOL tudi v papirnati obliki (izpisan na bel A4 papir).

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti eBOL-a, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Na ZZZS bodo vložili le posebno vlogo, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

Ne spreglejte:

  • Izobraževanje je za člane ZDS brezplačno. Ob prijavi obvezno označite, da je vaše podjetje član ZDS.
  • Število mest je omejeno - ena oseba iz podjetja, prednost imajo člani ZDS. 
  • Obvezna je prijava na dogodek. V primeru, da pisne odjave ne bomo prejeli, si pridržujemo pravico zaračunati 20,00 + DDV za stroške priprave gradiva in pogostitve.

Program:

od 10. do 12. ure

  • posebnosti eBOL in terminski plan uvedbe,
  • dostop do eBOL za zavarovane osebe preko spletnega portala ZZZS,
  • način vlaganja zahtevkov za direktno izplačilo nadomestila za samostojne zavezance in pridobivanja podatkov od FURS,
  • obvezno prevzemanje eBOL preko sistema SPOT (eVEM),
  • uporabo eBOL pri obračunu in refundaciji nadomestil plač preko papirnih zahtevkov za refundacijo,
  • nadgradnje spletne aplikacije za refundacije nadomestil na portalu SPOT (eVEM) in vmesnika eNDM.

od 12. do 12.30 ure

  • Vprašanja in odgovori.

Predavanje bo potekalo brez odmora.

Predavatelji

Zdenka

Zdenka Gazvoda

Informacijska skrbnica obračuna nadomestil plač na ZZZS ZZZS

Informacijska skrbnica obračuna nadomestil plač na ZZZS

Martina

Martina Copot

Vsebinska skrbnica obračuna nadomestil plač na ZZZS

Vsebinska skrbnica obračuna nadomestil plač na ZZZS

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice