Upravljanje s spremembami in oblikovanje kulture podjetja

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

120,00 €

Nečlani ZDS

160,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 31.8.2019.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

PRIJAVA NI MOŽNA!

Dodatne informacije:

Frida Bertoncel,

Tel.št. : 01/563 48 87

E-naslov:  frida.bertoncel@zds.si

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

 • Pravila globalne igre se spreminjajo: več kot 40 % podjetij, ki so bila med 500 najuspešnejšimi na svetu leta 2000, jih v letu 2010 ni več med to elito.
 • Ali ste sposobni prepoznati spremembe in jih ustrezno uvesti?
 • Naučite se prepoznati in premagati upor zaposlenih pri spremembah.
 • Ob tem pa nikar ne zanemarite pomena kulture podjetja in ključnih vrednot.
 • Ustvarite zmagovalno kulturo podjetja!

Splošno o delavnici:

Spremembe so stalnica zadnjih desetletij. Hitrost sprememb je vedno višja, spremembe pa vedno bolj globoko spreminjajo obstoječe načine delovanja in razmišljanja. Če se na spremembe ne odzovemo ustrezno, smo obsojeni na neuspeh, včasih celo propad. Podjetja torej ne smejo biti zgolj nemi opazovalec sprememb, nanje morajo biti pripravljena, biti proaktivna in spremembe izkoristiti kot strateške prednosti.

Ključnega pomena je proces obvladovanja sprememb v podjetju, ki vključuje vse faze tega procesa, prepoznavanje in premagovanje upora zaposlenih ter dolgoročnost sprememb. Izjemnega pomena pri tem je komunikacija o spremembah. Spremembe so neposredno povezane s kulturo podjetja, ki se mora prav tako prilagajati tem spremembam.

Peter Drucker, eden vodilnih piscev o praksi in teoriji managementa, je izjavil: »Kultura podjetja poje strategijo za zajtrk!«. V njegov izjavi je prepoznati precej resnice.

Žal pa je res, da podjetja v praksi pogosto zanemarjajo pomen kulture podjetja. Krizne razmere, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, so povzročile precejšnjo spremembo v prepoznavanju pomena kulture podjetja. Podjetja in njihova vodstva so prepoznala pomen kulture podjetja in ključnih vrednot podjetja. Prepoznana je bila potreba po usklajenosti delovanja vseh akterjev v podjetju, predvsem pa po širjenju istega načina delovanja in istih prizadevanj.

Raziskava, ki jo je leta 2013 opravil PwC (PricewaterhouseCoopers), je pokazala, da:

 • 84 % vodij verjame, da je kultura podjetja ključen dejavnik uspešnosti podjetja,
 • 60 % vodij verjame, da je kultura podjetja bolj pomembna od strategije in poslovnega modela,
 • 51 % vodij verjame, da so potrebne bistvene spremembe v kulturi njihovega podjetja,
 • samo 35 % vodij verjame, da uspešno obvladujejo kulturo podjetja.


Ti podatki jasno nakazujejo, da zavedanje o pomenu kulture podjetja narašča, vendar podjetja še vedno ne efektivno obvladujejo oblikovanja in spreminjanja le-te ter tako izgubljajo konkurenčno prednost in bitko na trgu.

Namen delavnice:

Udeležence bomo seznanili s celo(s)tnim spektrom upravljanja s spremembami in oblikovanja kulture podjetja. Udeležencev želimo predvsem podati razumevanje sprememb v njihovem okolju, predstaviti sodobne poglede na upravljanje s spremembami ter predstaviti praktično uporabna orodja in tehnike upravljanja s spremembami in oblikovanja kulture podjetja.

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi vsebinami:

 • potrebe po spremembah in vrste sprememb
 • proces uvajanja sprememb
 • odnos zaposlenih do sprememb
 • interno komuniciranje v času sprememb
 • vpliv sprememb na kulturo podjetja
 • definiranje in širjenje ključnih vrednot podjetja
 • proces spreminjanja kulture podjetja
 • prikaz pozitivnih primerov in učenje iz le-teh

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in ter ostalih področij v podjetju (npr. operativa, proizvodnja), zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca ter 10 % popust za prijave do 31.8.2019!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Program delavnice:

od 9. do 13. ure

 • Potrebe po spremembah in vrste sprememb
 • Proces uvajanja sprememb
 • Odnos zaposlenih do sprememb
 • Interno komuniciranje v času sprememb
 • Vpliv sprememb na kulturo podjetja
 • Definiranje in širjenje ključnih vrednot podjetja
 • Proces spreminjanja kulture podjetja
 • Zmagovalna kultura – mit ali resnica?

Odmor je predviden ob 10.45 uri.

Predavatelji

mag. Klemen

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice