Trend starajoče delovne sile – kako se pripraviti in odzvati?

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

120,00 €

Nečlani ZDS

160,00 €

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.
Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 31.8.2019.
Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

PRIJAVA NI MOŽNA!

Dodatne informacije:

Frida Bertoncel,

Tel.št. : 01/563 48 87

E-naslov:  frida.bertoncel@zds.si

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Spoznajte prihajajoče demografske spremembe ter njihov vpliv na upravljanje z zaposlenimi, vodenje ter na delovna mesta. Spoznajte metode prilagajanja okolja v podjetju trendu starajoče delovne sile.

Splošno o delavnici:

Demografske projekcije za Slovenijo predvidevajo podaljševanje življenjske dobe in nižanje rodnosti, s tem pa se nakazujejo večje spremembe starostne strukture v družbi, predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva in deleža starejših. V Sloveniji bo čez pet let vsak četrti zaposleni starejši od 55 let.

Podjetja bomo morala oblikovati delovno okolje in sistem upravljanja z zaposlenimi ter vodenje trendu starejše delovne sile. Potrebno bo spremeniti filozofijo podjetja in vodstva glede starejših zaposlenih, njihovih kompetenc, pogled na razvoj kompetenc v vseh življenjskih oz. kariernih obdobjih zaposlenega, karierno orientacijo in cilje starejših zaposlenih. Prav tako bo potrebno prilagoditi delovno okolje in delovna mesta.

Namen delavnice:

Tekom delavnice bodo udeleženci spoznali prihajajoče demografske spremembe ter njihov vpliv na okolje v podjetju. Predstavljeni bodo nasveti za ustvarjanje sistema znotraj podjetja, ki bo prilagojen starajoči delovni sili, potrebne spremembe delovnega okolja in delovnih mest.

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb ter ostalih področij v podjetju, zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener
 • • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 31.8.2019.

Program delavnice:

od 9:00 do 13:00 ure

 • Prihajajoči demografski trendi
 • Vpliv demografskih trendov na podjetja in zaposlene
 • Sprememba pogleda na starejše zaposlene
 • Ustvarjanje sistema znotraj podjetja, ki bo prilagojen starajoči delovni sili
 • Potrebne spremembe delovnega okolja in delovnih mest
 • Nasveti za upravljanje s starejšimi zaposlenimi

Odmor je predviden ob 10.45 uri.

Predavatelji

mag. Klemen

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice