POREKLO BLAGA – zakonodaja, pravila, novosti in pričakovanja

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

130,00 €

Nečlani ZDS

180,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 31.8.2019.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA - Prijava na izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Zaradi obširne tematike se bomo na seminarju osredotočili na teme in praktične primere, ki jih bodo izbrali slušatelji.

Namen seminarja:

Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) - v okviru splošnega sistema preferencialov se je v EU 1.1.2017 začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX). Prehodno obdobje se je v EU zaključilo 31. 12. 2017. Države upravičenke do GSP EU so (bodo) postopoma začele uporabljati sistem REX - 1. 1. 2017, 1. 1. 2018 ali 1. 1. 2019. To pomeni, da se bo za te države prehodno obdobje, v katerem pristojni organi držav upravičenk do GSP še lahko izdajajo potrdila o poreklu obrazec A izvoznikom, ki še niso registrirani (navedbe o poreklu sestavljajo izvozniki sami), končalo na različne datume, odvisno tudi od tega, ali je/bo država upravičenka zaprosila za polletno podaljšanje prehodnega obdobja, ali ne. V povezavi s prehodnim obdobjem za države upravičenke do GSP EU vas bomo opozorili, na kaj morate biti pozorni, ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX, prehodno obdobje pa se je za te države upravičenke do GSP EU že končalo oziroma ko uvažate blago iz držav upravičenk do GSP EU, ki so dejansko že začele uporabljati sistem REX, prehodno obdobje pa se še ni končalo. Opozorilo velja predvsem v smislu različnih dokazil o poreklu, na podlagi katerih se lahko odobrijo tarifni preferenciali pri uvozu v EU (carinski organi v EU lahko namreč zavrnejo odobritev tarifnih preferencialov ne da bi bili obvezani zahtevati kakršno koli dodatno dokazilo ali poslati zahtevo za preverjanje dokazila o poreklu v državo upravičenko, če deklarant ne predloži navedbe o poreklu, pa je taka navedba o poreklu obvezna; navedba o poreklu pa je obvezna v vseh primerih uvoza iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že zaključilo in lahko koristi ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije). Ob upoštevanju enoletnega prehodnega obdobja in možnosti, da se le-to podaljša za šest dodatnih mesecev, naj bi vse države upravičenke do GSP iz prve (uporaba sistema REX od 1. 1. 2017) in druge skupine (uporaba sistema REX od 1. 1. 2018) uporabljale sistem REX. Določene države upravičenke do GSP EU pa trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.

Sistem registriranih izvoznikov pa se v EU ne uporablja samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira. Sitem REX se uporablja v okviru sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami, v katerih je določeno, da lahko dokument o poreklu izpolni izvoznik v skladu z zadevno zakonodajo Unije (sistem REX se že uporablja v okviru sporazuma CETA med EU in Kanado ter v okviru sporazuma med EU in Japonsko; sistem REX pa se bo uporabljal tudi v okviru nekaterih bodočih sporazumov, npr. v okviru sporazuma med EU in Vietnamom; uporabljal pa se bo tudi v okviru nekaterih avtonomnih režimov, npr. v okviru Čezmorskih držav in ozemelj je predviden začetek uporabe sistema REX v letu 2020).

Sporazum med EU in Kanado se je začel začasno uporabljati 21. 9. 2017. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti Protokola o pravilih o poreklu in postopkih za pridobivanje porekla, ki je del Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med EU in Kanado. Predstavili bomo tudi smernice v zvezi z izvajanjem sporazuma CETA, ki jih je Evropska komisija objavila na svoji spletni strani. Te smernice so bile večkrat posodobljene, v smernice pa je bilo dodanih tudi veliko praktičnih primerov.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je bil objavljen v Uradnem listu EU L 330, dne 27. 12. 2018. Pravila o poreklu in postopki glede porekla se razlikujejo od pravil o poreklu, ki so v veljavi med državami oziroma skupinami držav, s katerimi je EU že sklenila sporazume o prosti trgovini. Evropska komisija je zato pripravila smernice v zvezi z izvajanjem pravil o poreklu iz sporazuma med EU in Japonsko (zahtevki za preferencialno tarifno obravnavo, vedenje uvoznika, preverjanje porekla, zavrnitev preferencialne tarifne obravnave, navedba o poreklu za večkratne pošiljke enakih izdelkov) in jih objavila na svoji spletni strani. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. 2. 2019. Na seminarju bomo predstavili vse posebnosti sporazuma.

Sestavljanje izjav dobavitelja v praksi in tristranski posli – na seminarju se bomo osredotočili predvsem na razlago zakonodaje, konkretne primere iz prakse, pogosta vprašanja iz gospodarstva in sestavljanje izjav dobavitelja v primerih tristranskih poslov.

Diagonalna kumulacija - na praktičnih primerih bomo razložili zadnje obvestilo Komisije (Uradni list EU C 158, z dne 10. 5. 2019) v zvezi z začetkom uporabe Regionalne konvencije (razpredelnice 1, 2 in 3) ter pojasnili možnosti uporabe diagonalne kumulacije. Na seminarju bomo natančno razložili, kako v praksi uporabiti razpredelnici 2 in 3 (uporaba razpredelnic v praksi) ter razložili, v katerih primerih so veljavna pravila o poreklu blaga zapisana v Regionalni konvenciji.

Novi sporazumi – sporazum s Singapurjem in Vietnamom; modernizacija sporazuma med EU in Mehiko.

Ne spreglejte:

 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga!
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na naslov info@zds.si, odgovore boste izvedeli na izobraževanju.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca ter 10 % popust za prijave do 31.8.2019!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu

Program:

Od 9:00 do 13:00 ure

 • Notranji trg EU – sestavljanje izjav dobavitelja v praksi, razlike med izjavo dobavitelja, ki se uporablja za dokazovanje preferencialnega porekla blaga na notranjem trgu EU, in izjavo dobavitelja, ki se uporablja za namene kumulacije v carinski uniji med EU in Turčijo; sestavljanje izjav dobavitelja v primeru tristranskih poslov; praktični primeri.
 • Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
 • Splošni sistem preferencialov (GSP) in sistem registriranih izvoznikov (REX) ter drugi enostransko sprejeti preferencialni tarifni ukrepi. Uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se je prehodno obdobje že končalo; uvoz v EU iz držav upravičenk, za katere se prehodno obdobje še ni končalo ter uvoz v EU iz držav upravičenk, ki trenutno ne morejo koristiti ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi sheme GSP Unije.
 • Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado ter Evropsko unijo: posebnosti sporazuma, predstavitev smernic.
 • Sporazum o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko: posebnosti sporazuma.
 • Neposredni prevoz / neposeganje v blago - razlike; sporazumi oz. avtonomni režimi, kjer že veljajo pravila o neposeganju v blago.
 • Primeri iz prakse: nezadostni postopki obdelave ali predelave, kumulacija, sestavljanje izjav dobavitelja, predložitev navedbe o poreklu,…
 • Carinska unija med EU in Turčijo - A.TR. in status blaga, načini trgovanja z vsemi posebnostmi.

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:45 uri.

 

Predavatelji

Ana

Ana Maček

Strokovnjakinja na področju porekla blaga.

Predavateljica je vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice