POREKLO BLAGA – izobraževanje za začetnike

Dodajte v koledar
09:00 - 15:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

140,00 €

Nečlani ZDS

190,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -10 % popust za vsakega udeleženca in 10 % popust zgodnjih prijav do 31.8.2019. Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692.
Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA - Prijava na izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Namen izobraževanja

Vabimo vas na izobraževanje s področja porekla blaga, ki je namenjeno osebam, ki se pri svojem delu prvič srečujejo s preferencialnim poreklom blaga oziroma osebam, od katerih se zahteva, da poznajo to področje, vendar pri svojem delu niso še čisto sigurni in bi radi obnovili / poglobili svoje znanje. Seminar je namreč zasnovan tako, da se uvodoma razčistijo osnovni pojmi, na podlagi katerih se v nadaljevanju znanje nadgrajuje in zaradi lažjega razumevanja zaključi s praktičnimi primeri.

Poreklo blaga predstavlja »gospodarsko državljanstvo« blaga v mednarodni trgovini, poznavanje pravil o poreklu blaga pa prinaša gospodarskim družbam koristi tako pri uvozu kot tudi pri izvozu. Če se blago uvozi v EU iz države, s katero ima EU sklenjen sporazum ali iz države, za katero je EU enostransko sprejela preferencialne tarifne ukrepe, se lahko, če so izpolnjeni pogoji v zvezi s pravili o poreklu, uporabijo tarifni preferenciali (znižanje ali odprava carine na blago s poreklom). Če pa se blago izvozi iz EU v eno izmed držav, s katero ima EU sklenjen sporazum, se ob predpostavki, da blago izpolnjuje pravila o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino s to državo, odobrijo tarifni preferenciali (stopnja carine 0 ali pa je le-ta znižana). To pomeni, da ima blago s poreklom konkurenčno prednost na trgu te države, hkrati z blagom pa tudi izvoznik.

Seminar je razdeljen na štiri dele, in sicer na carinske unije, notranji trg EU, sporazume o prosti trgovini ter avtonomne preferencialne režime. Prve tri dele bomo zelo natančno in podrobno obravnavali, medtem, ko bomo zadnji del obravnavali le v delu, ki se nanaša na uvoz v EU, saj je v okviru avtonomnih režimov velja ugodnost preferencialne tarifne obravnave samo pri uvozu v EU.

Ne spreglejte:

 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga!
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na naslov info@zds.si, odgovore boste izvedeli na izobraževanju.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca ter 10 % popust za prijave do 31.8.2019!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Program:

Od 9. do 15. ure

 • Opredelitev osnovnih pojmov s področja porekla blaga.
 • Carinske unije, status blaga v prostem prometu, posebnosti trgovanja s Turčijo in dokazilo o statusu blaga v prostem prometu (potrdilo o gibanju blaga A.TR.).
 • Notranji trg EU – dokazovanje porekla na notranjem trgu EU (izjave dobavitelja, izdaja informativnih potrdil INF 4 in preverjanje izjav dobavitelja) – sestavljanje izjav dobavitelja (kako se v praksi sestavi izjava dobavitelja).
 • Razlike med sporazumi o prosti trgovini in avtonomnimi režimi. Pregled avtonomnih preferencialnih režimov.
 • Sporazumi o prosti trgovini: dokazila o poreklu blaga (potrdila o gibanju blaga EUR.1, izjava pooblaščenega izvoznika na računu, izjava na računu EUR-MED, navedba o poreklu,…) in nadomestna dokazila o poreklu blaga. Pooblaščeni in registrirani izvozniki.
 • Sporazumi o prosti trgovini: Pogoji za pridobitev porekla (v celoti pridobljeni izdelki, zadosti obdelani ali predelani izdelki, kumulacija).
 • Sporazumi o prosti trgovini: nezadostni postopki obdelave ali predelave.
 • Sporazumi o prosti trgovini: kumulacija - Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji – uporaba razpredelnic 2 in 3 v praksi; veljavna pravila o poreklu blaga; SAP kumulacija in nova SAP+ kumulacija.
 • Sporazumi o prosti trgovini: cena franko tovarna – kalkulacija.
 • Sporazumi o prosti trgovini: prepoved povračila ali izvzetja od carin.
 • Sporazumi o prosti trgovini: preverjanje dokazil o poreklu.
 • Neposredni prevoz / ne-spreminjanje izdelkov / ne-poseganje v blago (pravilo o neposrednem prevozu je eno izmed osnovnih pravil, ki mora biti izpolnjeno, da se ob uvozu lahko odobri preferencialna obravnava).
 • Preglednica veljavne zakonodaje EU na področju porekla blaga.
 • Uporaba spletnih pripomočkov za namene porekla blaga.

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10.45 uri ter krajši odmor ob 13.15.

Predavatelji

Ana

Ana Maček

Strokovnjakinja na področju porekla blaga.

Predavateljica je vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice