Pozor – milenijci so tu! Ste pripravljeni na njih?

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

120,00 €

Nečlani ZDS

160,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA - Prijava na izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Ste pripravljeni na izzive v upravljanju z zloglasno generacijo Y (rojeni od leta 1981 do 1998)? Milenijci niso več začetniki! Ali sploh veste kako pritegniti, zadržati in motivirati milenijce? Kako izgraditi njihovo pripadnost, kako upravljati z njihovo kariero ter kako upravljati njihovo zavzetost? Ustvarite najboljše delovno okolje za vaše jutrišnje ključne zaposlene in s tem poskrbite za vašo današnjo konkurenčno prednost.

Splošno o delavnici:

Vsaka generacija ima svoje specifike – razlikujejo se glede na njihove vrednote, njihove motivatorje, njihove želje in preference, njihovo potrebo po samostojnosti, tudi glede na poklicne interese in življenjske cilje. Temu je v podjetjih potrebno prilagoditi nekatere ključne kadrovske procese, kot so postopki iskanja in selekcije, uvajanja v delo, upravljanja z njihovo kariero, motivacija, zavzetost itd. Poseben izzive in največjo raznolikost (v primerjavi s preteklimi generacijami) pa v podjetje prinašajo t.i. »milenijci«, imenovani tudi pripadniki generacije Y, rojeni od leta 1981 do 1993 (obstajajo sicer različne opredelitve, nazivi in mejne letnice – op.p.). Ti niti niso več začetniki – v letu 2017 bodo najstarejši pripadniki te generacije že dopolnili 36 let ter že prevzemajo ključne vloge v podjetjih.

Najmlajši pripadniki te generacije (imenovani tudi generacija Z – rojeni po letu 1994) pa prihajajo v podjetja kot novozaposleni. Kljub temu, da sta si generaciji Y in Z podobni, pa sta si po drugi strani zelo raznoliki. Poleg omenjenih generacij v podjetjih srečamo še pripadnike generacije X (rojeni med 1962 in 1981) ter še nekaj pripadnikov generacije baby-boom (rojeni med 1948 in 1961).

Podjetja kot socialni sistem se tako srečujejo z izjemno različnimi vrednotami, pričakovanji, motivacijskimi vzgibi in vzorci vedenja, ki predstavljajo še poseben izziv pri upravljanju s človeškimi viri oz. kadrovski funkciji v podjetju.

Uspešna bodo seveda tista podjetja, ki bodo sposobna prepoznati in prilagoditi svoje upravljanje s človeškimi viri različnim generacijam, po drugi strani pa izkoristiti potencial milenijcev. Prav zagotovo bodo potrebne prilagoditve nekaterih kadrovskih procesov.

NAMEN DELAVNICE:

Udeleženci bodo spoznali raznolikost generacij. Prikazali bomo osnovne značilnosti posameznih generacij ter njihove motivatorje. Posebno pozornost bomo posvetili milenijcem, saj ti danes predstavljajo največji segment med zaposlenimi ter se precej razlikujejo od preteklih generacij. Udeleženci bodo spoznali najsodobnejše trende in načine upravljanja z zaposlenimi, ki sodijo v to generacijo. Predstavili bomo načine motiviranja, povečevanja zavzetosti in opolnomočenja milenijcev. Ob tem bomo dali poudarek na komunikacijo in vodenje milenijcev ter njihove motivacijske vzgibe.

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb in ter ostalih področij v podjetju (npr. operativa, proizvodnja), zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu.

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca,

Program delavnice:

 • Različnost generacij – kdo so in kaj jih motivira?
 • Osnovne značilnosti milenijcev.
 • Potreba po prilagoditvi ključnih kadrovskih procesov milenijcem – kaj zares šteje?
 • Kako pritegniti, zadržati in motivirati milenijce?
 • Praktični nasveti za delo z milenijci.


Odmor je predviden ob 10.30 uri.

Predavatelji

mag. Klemen

mag. Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice