Odškodninski zahtevki za poškodbe pri delu

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Udeležba je brezplačna!

Prijava na dogodek

Spoštovani,

sporočamo vam, da so mesta zapolnjena.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Splošno o delavnici:

Praktični pristop pri obravnavi poškodb pri delu in zavarovanju odgovornosti delodajalca!

Odškodninski zahtevki oziroma regresni zahtevki so v zadnjem času pogosta tema s katero se srečujejo delodajalci.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je pristopil k intenzivnemu uveljavljanju in seveda izterjavi regresnih zahtevkov za stroške zdravljenja zaradi poškodb pri delu. Temi sledi tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), ki zahteva povrnitev povzročene škode od delodajalca, če je zavarovančeva invalidnost, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi.

Kakšne so težave s katerimi se sooča delodajalec? Predvsem je to objektivna odgovornost delodajalca, pomanjkljivosti v postopku raziskave poškodbe pri delu in v dokumentaciji (obrazci ER 8 v rubriki ''opis poškodbe'' so praviloma pomanjkljivo izpolnjeni ali celo prazni), raziskave poškodb pri delu s strani služb VZD ali pooblaščenih zunanjih strokovnih sodelavcev brez zaključkov, itd.

Komu je delavnica namenjena:

Odgovornim osebam delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, koordinatorjem dela, odgovornim vodjem del, vodjem proizvodnih obratov, vodjem kadrovskih služb, strokovnjakom za varnost in zdravje pri delu v podjetjih, odgovornim za zaposlovanje delavcev in vsem, ki jih to področje zanima.

 ZDS      EU2MDDSZ   RCDDL

Delavnico organiziramo v okviru projekta »Regijski center za dostojno delo Ljubljana (RCDDL)«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Program:

od 9:00 do 13:00 

  • pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov,
  • vrste odškodninskih - regresnih zahtevkov (ZZZS, ZPIZ, oškodovanec)
  • predpostavke odškodninske odgovornosti,
  • postopek uveljavljanja odškodninskih zahtevkov,
  • primeri poškodb pri delu.

Odmor s pogostitvijo je predviden ob 10:45 uri.

Predavatelji

mag. Milan

mag. Milan Srna

Sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu

Mag. Milan Srna, sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu in bivši predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu je svojo poklicno pot na tehničnem področju začel v proizvodnji, po študiju se je posvetil projektiranju strojev in naprav. Nadaljeval je kot inšpektor za delo na medobčinski in nato na državni ravni. Po pridobitvi naziva magister znanosti je bil predstojnik Centra za tehnično varnost, pozneje pa direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu. Poleg službenih obveznosti je svoje izkušnje in znanje nadgrajeval in delil še kot sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, kot izvedenec TAIEX v okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju in izvajanju evropske zakonodaje, kot član delovne skupine pri Ministrstvu za gospodarstvo za področje strojev, v okviru projekta PHARE kot predsednik usmerjevalnega odbora za razvoj slovenskega sistema varnosti

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice