Gradnja Blagovne znamke delodajalca – s HR vidika

Dodajte v koledar
09:00 - 13:00

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

120,00 €

Nečlani ZDS

160,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu

Prijava na dogodek

PRIJAVA NI MOŽNA!

Dodatne informacije:

Frida Bertoncel,

Tel.št. : 01/563 48 87

E-naslov:  frida.bertoncel@zds.si

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 (Frida Bertoncel)
E-naslov: frida.bertoncel@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Izhodišče:

Trenutne razmere na trgu delovne sile so takšne, da si morajo podjetja močno prizadevati, da v svoje okolje privabijo ustrezne, še posebej kompetente in zaposljive sodelavce. Demografski trendi in napovedi kažejo na kronično pomanjkanje dotoka delovne sile, kar lahko na dolgi rok še poveča bitko za talente na trgu delovne sile. Naloge in polje delovanja kadrovskih služb se tako podaljšajo iz pretežno internega okolja tudi na področje izven podjetja, saj je potrebno načrtno izvajati aktivnosti za pridobivanje ustreznih kadrov in krepitev ugleda podjetja kot zaželenega delodajalca.

Namen delavnice:

Na delavnici bomo predstavili kako konkretno pristopiti k gradnji blagovne znamke delodajalca s kadrovskega vidika. Udeležencem bomo prikazali različne pristope in orodja za obvladovanje problematike v praksi ter jih tako opogumili za načrtno gradnjo in oblikovanje blagovne znamke delodajalca v njihovih delovnih okoljih.

Ciljna skupina:

Kadrovski strokovnjaki, vodje kadrovskih služb, marketinški strokovnjaki, direktorji podjetij

Način izvajanja in trajanje delavnice:

Delavnica je naravnana interaktivno, izkustveno in praktično. Poleg frontalnega podajanja, se udeležence spodbuja za aktivno vključevanje v diskusijo, izmenjavo praktičnih izkušenj in reševanje konkretnih situacij.

Pri delu se uporabijo pripomočki: PP prezentacija, flip chart, poslovne igrice, reševanje raznih testov, študije primerov, timsko delo in timsko reševanje problemov.

NE SPREGLEJTE:

  • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.
  • Morebitna vprašanja, vezana na tematiko seminarja, pošljite na info@zds.si najkasneje tri delovne dni pred seminarjem, odgovore boste izvedeli na seminarju.

Vsebina in struktura delavnice:

Od 9:00 do 13:00

Delavnica je sestavljena iz večih povezujočih se, vsebinskih sklopov:

  • Uvod, kaj predstavlja koncept blagovne znamke delodajalca na kadrovskem področju.
  • Gradnja blagovne znamke kot poroka marketinga in kadrovskega področja.
  • Kdo so ključne ciljne skupine v podjetju, ki prispevajo k oblikovanju blagovne znamke delodajalca.
  • Oblikovanje BZD kot načrtovan strateški proces podjetja.
  • Kako že obstoječi kadrovski procesi in kadrovska orodja vplivajo na BZD in kako jih izboljšati.
  • Integracija BZD v obstoječa kadrovska orodja v podjetjih.
  • Možnosti konkretnih izboljšav, prvih korakov k načrtni gradnji BZD v podjetjih.
  • Povzetek, zaključek in spodbuda za akcijsko orientiranost v prihodnje.

Predavatelji

mag. Sergeja

mag. Sergeja Planko

Direktorica Partner team d.o.o.

Mag. Sergeja Planko, direktorica Partner team d.o.o., pokriva področje upravljanja s človeškimi viri, razvoj kadrov, upravljanje s starejšimi zaposlenimi, izvajanje strokovnih delavnic in usposabljanj ter oblikovanja strategij s HR področja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice