Davčni obračun DDPO za leto 2019 z aktualnimi spremembami zakonodaje

Dodajte v koledar
09:00 - 12:30

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Kotizacija

Člani ZDS

130,00 €

Nečlani ZDS

160,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo in pogostitev.

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca. Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

IZOBRAŽEVANJA - Prijava na izobraževanja

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti. 

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje?  Pišite nam na e naslov  info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87 
E-naslov: martin.smalcic@zds.si

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Pred izvedbo izobraževanja bo prijavljenim na izobraževanje na elektronski naslov poslan opomnik o izobraževanju.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Več o seminarju:

Davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2019 morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 31. marca 2020.

Da bi se na izdelavo davčnega obračuna čim boljše pripravili, bomo na seminarju pregledali oz. ponovili pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi davčnega obračuna DDPO in se skozi obrazec za davčni obračun ustavili pri najpomembnejših postavkah. Izvedeli boste, kako obravnavati najbolj zapletene poslovne dogodke z davčnega vidika. Pojasnili bomo vse o obdavčenih in neobdavčenih prihodkih ter o priznanih in nepriznanih odhodkih.
S 1.1.2019 so začele veljati tudi nekatere spremembe SRS, ki jim sledi tudi spreminjajoča se davčna zakonodaja – zlasti velja to za obravnavo dolgoročnih najemov, na kar vas bomo posebej opozorili.

Izpostavili bomo tudi nekatera mnenja in pojasnila FURS in se o njih pogovorili.

V zadnjem delu srečanja pa bomo pregledali še osnovne značilnosti davčnega obračuna za samostojne podjetniki in druge zasebniki ter izpostavili posebnosti, glede katerih se davčni obračun za zasebnike razlikuje od davčnega obračuna za pravne osebe.

Vabimo vas, da se na davčni obračun za leto 2019 pravočasno pripravite in se nam pridružite na seminarju.

Izobraževanje je namenjeno:

 • računovodjem v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
 • lastnikom podjetij in direktorjem,
 • vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z informacijami:

 • o pravilih za sestavljanje davčnega obračuna,
 • o davčni obravnavi/priznavanju posameznih vrst prihodkov in odhodkov (priznani in nepriznani odhodki, obdavčeni in neobdavčeni prihodki),
 • o davčni obravnavi poslovanja med povezanimi osebami,
 • o možnostih za koriščenje različnih davčnih olajšav,
 • o novostih v ZDDPO-2 za leto 2019,
 • možnost aktivne udeležbe in odgovore na vprašanja.

Ne spreglejte:

 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca.
 • Rok za oddajo davčne napovedi je 31. marec 2020.
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na elektronski naslov info@zds.si najkasneje do 4.12.2019. Odgovore boste izvedeli na posvetu.

Program:

9:00 – 12:30

 • Davčni zavezanci, oproščeni zavezanci
 • Davčna osnova, kaj jo opredeljuje, vsebina obrazca, splošna pravila po ZDDPO-2
 • Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov
 • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene, obresti)
 • Obdavčeni prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Nepriznani odhodki, delno priznani odhodki
 • Obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija)
 • Davčne olajšave za leto 2019
 • Davčna izguba in uporaba davčne izgube za znižanje davčne osnove
 • Odbitek tujega davka, kdaj je možen in kdaj ne
 • Pregled obrazca za obračun DDPO po posameznih postavkah
 • Kratek pregled novosti v ZDDPO-2
 • Osnovne značilnosti davčnega obračuna fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost in razlike z davčnim obračunom za pravne osebe

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:30 uri.

Predavatelji

Maja

Maja Bohorič Rade

Davčna svetovalka

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki že vrsto let svetuje na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice