Arhiviranje računovodske dokumentacije s poudarkom na rokih hranjenja

Dodajte v koledar
09:00 - 13:15

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

ali kot WEBINAR 💻

Kotizacija

Člani ZDS

130,00 €

Nečlani ZDS

180,00 €

DDV NI VKLJUČEN!

Vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo (in pogostitev).

Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev -

  • 10 % popust za vsakega udeleženca in
  • 10% popust za prijave do 31.8.2020.

👉 Izobraževanje je pripravljena za izvedbo v obeh oblikah, izvedbo v predavalnici kot tudi spletno oz webinar. Izvedba v predavalnici bo potekala v majhni skupini v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ in z vso odgovornostjo po izvedbi z ustrezno zaščito za udeležence, predavatelje in vse prisotne na izvedbi izobraževanja. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebna zaščitna sredstva.

👉 Prosimo, da v opombo zapišete katera oblika bolj ustreza vašim željam. Na spletno - webinar izvedbo bo naknadno upoštevan dodatni 20% popust.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom na transakcijski račun št. SI56 0201 1001 5672 692. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu.

Proračunski uporabniki vpišite ob elektronski prijavi v polje opombe rok plačila, ob registraciji predložite naročilnico.

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma na zadnji delovni dan pred izvedbo izobraževanja, do 10:00 ure. Za morebitna vprašanja smo na voljo na 01/563 48 87.

Pisne odjave (info@zds.si) upoštevamo do 2 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo kotizacijo v celoti.

Izobraževanje bo zvedeno v manjši skupini do 10 udeležencev in v skladu z vsemi navodili NIJZ. V kolikor na razpisan datum izobraževanja ne bo možno izvesti v živo bo le ta izveden v obliki spletnega seminarja oz. webinarja. V tem primeru bo ustrezno znižana tudi sama cena dogodka.

Ali vam razpisan termin ne ustreza? Ali ste zamudili s prijavo na izobraževanje? Pišite nam na e-naslov martin.smalcic@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

Dodatne informacije

Telefon: 01 563 48 87, Martin Šmalčič
E-naslov: martin.smalcic@zds.si 

Udeleženci izobraževanja imajo zagotovljeno brezplačno parkiranje do zasedbe mest na zunanjem parkirišču, za zapornico. Navodila za parkiranje.

Priporoči izobraževanje

Izobraževanje lahko priporočite svojim znancem, tako, da v polje vpišete elektronski naslov.

pošlji povezavo

Danes stojimo pred izzivom, kako se znajti pri izvajanju zahtev predpisov na stičišču različnih zakonski področij, ki vplivajo na ravnanje z gradivom. Pogoj za zagotavljanje pravne varnosti je gotovo urejeno upravljanje dokumentarnega gradiva od njegovega nastanka do varne hrambe.

Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, ki od delodajalca zahtevajo zbiranje določene dokumentacije. Del računovodske dokumentacije je delodajalec dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta. Vsekakor je tukaj izjemno pomembno upoštevati tudi splošne pritožbene roke.

Ne spreglejte:

  • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca ter 10% popust za prijave do 31.8.2020!
  • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.

archive 3859388

Program:

Od 9:00 do 10:30, Aleksandra Mrdavšič, Arhiv Republike Slovenije

  • Kaj v zvezi z upravljanjem dokumentarnega gradiva od nas zahteva zakonodaja in predlaga ISO 15489?
  • Kaj nam slovenska zakonodaja ponuja – za izvajalce javnih služb in nosilce javnih pooblastil pa spet zahteva – za doseganje verodostojnosti digitalnega gradiva?
  • Kako do celovite urejenosti upravljanja dokumentarnega gradiva?

Od 10:30 do 11:00 odmor

Od 11:00 do 13.15, Vesna Bartolj Maver, Računovodsko davčni raj d.o.o.

  • Knjigovodske listine in poslovne knjige z vidika Pravil skrbnega računovodenja 2016.
  • Zagotavljanje revizijske sledi z vidika elektronskih dokumentov, e-računov in papirnatih dokumentov.
  • Roki hranjenja računovodsko – davčne dokumentacije v skladu z različnimi zakonskimi določili.

Predavatelji

Vesna

Vesna Bartolj Maver

Preizkušena davčna svetovalka, računovodja in notranja revizorka Računovodstvo davčni raj d.o.o.

Vesna Bartolj Maver, preizkušena davčna svetovalka, računovodja in preizkušena notranja revizorka, z več desetletnimi delovnimi izkušnjami z vodenjem službe računovodstva v velikem slovenskem koncernu. Kot samostojna podjetnica in ustanoviteljica podjetja Računovodsko davčni raj d.o.o. deluje kot svetovalka podjetnikom in upravam družb na področju davčno-računovodske zakonodaje in statusno pravnega preoblikovanja na področju cele Slovenije. Na osnovi dolgoletnih izkušenj in prakse poskuša preko različnih seminarjev slušateljem na praktičen način predstaviti računovodstvo z različnih zornih kotov, konsolidacijo in obdavčitev za različne pravno organizacijske oblike (društva, d.o.o., d.d., s.p., javne in zasebne zavode). Je tudi avtorica številnih računovodskih in davčnih člankov.

Aleksandra

Aleksandra Mrdavšič

Arhiv Republike Slovenije

je v Arhivu Republike Slovenije (od 1995) zaposlena kot arhivistka za področje gospodarstva, ki ni del uprave. Kot višja svetovalka nudi strokovno pomoč gospodarskim organizacijam na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva pri njegovem ustvarjanju, upravljanju v organizaciji ter pripravi in izročanju pristojnemu arhivu. Oblikuje in izvaja strokovna usposabljanja in preizkuse za delo z dokumentarnim gradivom za njihove uslužbence. Od sprejetja Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 2006 ima njeno delo velik poudarek na upravljanju digitalnega gradiva. Je članica presojevalka Komisije za presojo notranjih pravil pri Arhivu RS, med leti 2011 in 2017 je bila članica izvršnega odbora DLM foruma (pod okriljem Evropske komisije deluje za reševanje izzivov varstva digitalnega gradiva), v vseslovenskem evropskem projektu razvoja slovenskega elektronskega arhiva e-Arh.si: ESS 2016 – 2020 vodi delovno skupino za varstvo digitalnega gradiva pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in vsestransko sodelovanje javnih arhivov z njimi.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice