Ker se zavedate pomembnosti in možnosti vpliva delodajalcev na oblikovanje mnenj, stališč, oblike in vsebine panožnih kolektivnih pogodb, socialnega sporazuma, zakonov s področja delovno-pravnih razmerij, plačnih sistemov in socialno-ekonomskih vprašanj.

 

KAJ VAM PRINAŠA ČLANSTVO V ZDS

  • Brezplačno strokovno svetovanje o prejemkih iz delovnih razmerij
  • Brezplačno pravno svetovanje s področja socialnega in delovnega prava
  • Brezplačno strokovno svetovanje s področja obdavčitve prejemkov fizičnih in pravnih oseb in obdavčitev dohodkov pravnih oseb
  • Redne informacije o novostih na področju plač in delovnih razmerij
  • Neposredno sodelovanje pri kolektivnih pogajanjih ter vpliv na delo Ekonomsko socialnega sveta, državnega sveta in upravnih odborov javnih zavodov, kjer ima združenje svoje predstavnike
  • Udeležba v številnih oblikah izobraževanja, ki jih organizira združenje za svoje člane po posebej ugodnih cenah
  • Prejemanje prve delodajalske strokovne revije DELODAJALEC
  • Dostop do registriranih vsebin na spletnem mestu ZDS

 

ČLANARINA ZA LETO 2024

290,00 € (mikro podjetja)
450,00 € (mala podjetja)
1.200,00 € (srednja podjetja)
2.100,00 € (velika podjetja)
5.500,00 € (skupine kapitalsko povezanih podjetij s konsolidirano bilanco)

 

Za podjetja, ki postanejo član ZDS tekom koledarskega leta, predstavlja članarina sorazmerni del.

Osnova za izračun članarine za leto 2024 je določena na podlagi velikosti podjetja po Zakonu o gospodarskih družbah in sklepa UO ZDS št. 57/23 z dne 13.12.2023. Pri izstavitvi računov za članarino ZDS 2024 smo obračunali DDV za 17,17 % članarine, 82,83 % članarine pa je v skladu s 1. odstavkom 16. člena Pravilnika o izvajanju DDV neobdavčene. 

pdf Prenesi pristopno izjavo

Postanite član Združenja delodajalcev Slovenije!

Izpolnjeno, podpisano (s strani direktorja ali prokurista) in žigosano pristopno izjavo pošljite na: ZDS g.i.z., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice