27. december 2021

Podaljšana veljavnost ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

V Uradnem listu RS, št. 201/2021 z dne 23.12.2021 je objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 36.a člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21) se podaljša do 28. februarja 2022.  s sklepom se podaljšuje ukrep delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za samozaposlene, družbenike, idr. določene v 36. a člena ZNUPZ.

Več informacij o tem, kaj pripada samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok najdete na spletni strani https://www.gov.si/novice/2021-12-27-samozaposlenim-druzbenikom-in-kmetom-v-primeru-karantene-ali-obveznosti-varstva-otrok-pripada-od-250-evrov-do-750-evrov/.

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2022.


6. december 2021

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR tudi za obdobje julij – december 2021

Finančna uprava RS je 6.12.2021 objavila pojasnilo glede povračila izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, ki ga navajamo v nadaljevanju.

Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A) je bil objavljen v Uradnem listu RS. št. 189/2021 z dne 3.12.2021.

"Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša s sklepom za največ 6 mesecev. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna.


Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.


Kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Samozaposleni, družbeniki in kmetje.

V kakšnem primeru?

Do povračila izgubljenega dohodka je zavezanec upravičen, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi:

- odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali

- obveznosti varstva otroka zaradi:

  • odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer zaprtje šole ali vrtca).

Kakšni so kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka?

Če uveljavlja povračilo izgubljenega dohodka zaradi:

1. odrejene karantene, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če mu je karantena odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi naslednjih razlogov:

  • odpravi se v drugo državo in je ob povratku ob prehodu meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo ali
  • zaradi stika z okuženo osebo.

 2. obveznosti varstva otroka, je upravičen do povračila izgubljenega dohodka, če:

  • je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali ali potrdilom o napotitvi v karanteno ali
  • če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprta, razen v primeru splošno znanih dejstev – na primer. šolanje na daljavo). Kot zunanje objektivne okoliščine se upoštevajo okoliščine, povezane s COVID-19,  če povzročijo, da otrok ne more ali ne sme obiskovati vrtca ali šole. Torej gre običajno za primere, ko vrtec ali šola zapre oddelek ali celoten vrtec ali šolo zaradi okužbe enega ali več zaposlenih ali učencev ali otrok, ki obiskujejo vrtec s COVID-19. Ne pride torej v poštev v primeru drugih bolezni, ki niso povezane s COVID-19 (na primer gripa)

Pomembno: Velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Kakšna je višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

Višina povračila izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Kaj moram narediti, da se mi nakaže delno povrnjen izgubljeni dohodek?

Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec preko informacijskega sistema Finančni upravi predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. Zavezanec mora prek eDavkov predloži vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Upravičencu nakaže Finančni upravi delno izgubljeni dohodek najkasneje do 15. februarja 2022.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave, v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z delnim povračilom izgubljenega dohodka zaradi karantene in obveznosti varstva otrok."

Vir: Spletna stran, FURS, 6.12.2021.


 

25. november 2021

Sprejet Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

Zakon uvaja povračilo delno povrnjenega izgubljenega dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva za samozaposlenega, družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelja zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in kmete.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu.

Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021.

Postopek izplačila za upravičence, ki jih določa ZNUPZ-A je določen preko informacijskega sistema FURS z vlogo najpozneje do 15. januarja 2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 eurov.


 

22. julij 2021

Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

MDDSZ je 22.7.2021 prenovilo pojasnilo glede uveljavljanja ukrepa povračila nadomestila plače za skrajšanje polnega delovnega časa. 

Dokument je dostopen v priponki levo in na spletni strani ministrstva.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) velja od 14. 7. 2021. Ključni cilj zakona je pomoč gospodarstvu, zato se z omenjenim zakonom podaljšujejo nekateri obstoječi ukrepi in dodajajo novi, dodatni ukrepi, predvsem na področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture, ki bodo omilila posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19. Nekateri ukrepi so urejeni na novo, kar velja tudi za ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas.

Ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas velja od 1. julija 2021 do 30. septembra 2021, z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021.

Delodajalec lahko uveljavi pravico do delnega povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Če je delodajalec delavcem skrajšani delovni čas odredil že pred uveljavitvijo ZIUPGT za obdobje od 1. julija 2021, lahko vloži vlogo v 15 dneh od uveljavitve ZIUPGT.

Vir: spletna stran MDDSZ, https://www.gov.si/novice/2021-07-22-posodobljena-pojasnila-glede-povracila-nadomestila-place-za-skrajsani-delovni-cas/, 22.7.2021.


19. julij 2021

Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 16.7.2021 objavilo novico o podaljšanih in prenovljenih ukrepih, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni časZakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) pa ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače.

Obenem je MDDSZ priložilo tudi Podrobnejša pojasnila glede izvajanja prenovljenega ukrepa povračila nadomestila plač za skrajšani polni delovni čas (dokument je bil posodobljen 22.7.2021). V njem MDDSZ med drugim podaja pojasnila v zvezi s tretjo alinejo prvega odstavka 15. člena ZIUPGT, ki določa, da mora biti opravljanje gospodarske dejavnosti s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno.

Vir: Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem, 16.7.2021.

 


 

16. julij 2021

Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile

Na Zavodu RS za zaposlovanje sta bili dne 14.7. in 15. 7. objavljeni novici o ukrepu Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile.

V Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.7.2021 je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki vključuje tudi ukrep Povračila nadomestila plač zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja del zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Delodajalci lahko v skladu z navedenim zakonom uveljavljajo ukrep od 1.7.2021 do 31.12.2021.

Delodajalci lahko vložijo vloge za povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo na Portalu za delodajalce ZRSZ. Na portalu za delodajalce je omogočeno oddajanje vlog za karanteno ali višjo silo do 31.12.2021, kakor je zapisano v Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.7.2021.

Novici sta objavljeni na spletni strani ZRSZ:
- Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile, 14.7.2021.
- Oddaja vlog za Ukrep Povračilo nadomestila plače v primeru karantene ali višje sile, 15.7.2021.

 


 

14. julij 2021

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)

V Uradnem listu RS, št. 112/2021 z dne 13.7.2021, je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ).

Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v UL RS, to je 14.7.2021.

Zakon spreminja nekatere določbe interventnih in drugih zakonov. Posebej izpostavljamo, da je ta zakon ponovno uredil nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

Besedilo zakona je dostopno na spletnih straneh UL RS.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice