Novi in razmeram prilagojeni programi za financiranje samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih ter velikih podjetij v času epidemije COVID-19: https://www.sid.si/korona/

 

SID banka - novicehttps://www.sid.si/novice

 

29.4.2020

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) 

Zakon je Državni zbor RS sprejel 28. 4. 2020, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Z uredbo Vlade RS se bodo določile morebitne dodatne omejitve poroštev RS in druge vsebine, kot jih določa zakon.

Če so/bodo poslovne banke odobrile kredite pred začetkom veljavnosti zakona (poroštvo naj bi veljalo za kreditne pogodbe, sklenjene po 12.3.2020) bodo morda potrebne določene spremembe določb kreditne pogodbe, da bodo izpolnjeni pogoji kot jih zakon in vladne uredbe določajo za pridobitev poroštva.  

SID banka poroštev ne bo izdajalaPoslovne banke pridobijo poroštvo RS že s samo odobritvijo kredita, ki izpolnjuje vse pogoje kot jih bo določal zakon ZDLGPE. Kreditojemalci SID banke bodo prav tako lahko pridobili poroštvo RS, že s samo odobritvijo kredita po 12.3. seveda pod pogoji zakona in vladnimi uredbami. 

Za nezavarovani del v višini 20 % pri malih in srednje velikih podjetjih ter 30 % pri velikih podjetjih bodo morala podjetja še vedno predložiti ustrezna zavarovanja. 

SID banka bo zaradi dolgoročne narave svojih programov financiranja lahko le omejeno koristila poroštveno shemo po ZDLGPE. Ker so določena vprašanja izvajanja sheme tudi še predmet usklajevanja stališč Ministrstva za finance, Banke Slovenije in bank, SID banka še ne izvaja neposredno sheme. SID banka v času covid krize izvaja odobravanje kreditov v okviru programov neposrednega financiranja tekočega poslovanja in naložb, pa tudi z uvajanjem in prilagajanjem ostalih programov.

 

april 2020

Možnost odloga plačila kredita

Podjetja, ki so se zaradi posledic epidemije COVID-19 znašla v finančni stiski lahko, skladno z Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), zaprosijo za odlog plačila kredita. Zakon podjetjem, v dogovoru z banko, omogoča odlog kreditnih obveznosti do 12 mesecev.

V primeru, da je poslovanje vašega podjetja zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 že oteženo in zaznavate poslabšanje finančnega položaja, ki bi lahko vodilo do težav pri odplačevanju kreditnih obveznosti vas vabimo, da čim prej oddate vlogo za moratorij oziroma odlog plačila kredita.

Postopek za oddajo vloge za odlog kreditnih obveznosti:
1. Natančno izpolnite Zahtevek za odlog odplačevanja kredita in pripadajoča poročila.

2. Vlogo po elektronski pošti pošljite na e-mail: odlog@sid.si.

3. V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na svojega skrbnika spremljave ali pa nas kontaktirajte na e-mail: odlog@sid.si.

Besedilo zakona je na voljo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 36/2020 z dne 28.3.2020.

Vir: SID banka, https://www.sid.si/novice/moznost-odloga-placila-kredita

 

11.3.2020

SID banka je pripravila paket ukrepov v podporo ublažitve finančnih posledic širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo. Ukrepi so osredotočeni na podjetja, ki se neposredno soočajo z negativnimi posledicami širjenja virusa SARS-CoV2 ter na podjetja, ki potrebujejo likvidnost za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev. Pri tem bodo z vzpostavitvijo jasnih meril zagotovili, da sredstev ne bodo prejela podjetja, ki bi trenutno situacijo želela izkoristiti za reševanje morebitnih že nastalih težav, ki niso povezana s posledicami širjenja virusa SARS-CoV2.

Za ublažitev posledic širjenja virusa SARS-CoV2 na gospodarstvo je SID banka pripravila hitre ukrepe v okviru programov neposrednega financiranja in financiranja v okviru posojilnih skladov ter programov, ki se izvajajo preko poslovnih bank in hranilnic. Upoštevaje urgentnost ukrepov, odločitve Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Vlade Republike Slovenije bodo ti ukrepi podjetjem na voljo v roku enega oz. najkasneje v štirih tednih.

Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bodo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev.

Več podrobnosti o predvidenih ukrepih je dostopnih na spletni strani SID banke in v pripetem dokumentu.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice