12.5.2020

Pojasnilo ZRSZ: Obveščanje o napotitvi nazaj na delo

Zavod RS za zaposlovanje pojasnjuje kako ravnati, ko zaposlene na začasnem čakanju pokličete nazaj na delo. 

Kako obvestiti Zavod, če zaposlene na začasnem čakanju med tem pokličete nazaj na delo?

 1. Če zaposlene, napotene na začasno čakanje, v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate zavod o tem predhodno obvestiti.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si po prejemu sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače. Vedno se obvezno sklicujte na številko vloge (11065-xxx/2020).

V elektronskem sporočilu navedete:

 • svoj naziv (kdo je delodajalec),
 • številko svoje vloge,
 • ime in priimek zaposlenih, ki jih boste poklicali nazaj na delo, ter
 • datum, ko se morajo zaposleni vrniti na delo.

2. Nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu.

Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge za povračilo nadomestila plače. To velja v časovnem okviru, ki ste ga za tega zaposlenega navedli v sprejeti vlogi kot obdobje začasnega čakanja na delo.

Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Vir: spletna stran ZRSZ: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/obvescanje-o-napotitvi-nazaj-na-delo.

 

5.5.2020

Do 9. maja podaljšan rok za oddajo vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače

Zavod RS za zaposlovanje je objavil obvestilo, da je do 9. maja podaljšan rok za oddajo vlog za povračilo izplačanih nadomestil plače kot tudi, da nova vloga ni potrebna pri ponovnem vpoklicu zaposlenega na delo, ki traja več kot 7 dni v mesecu.

Če zaposlenega, ki ste ga v tekočem mesecu že poklicali nazaj na delo za 7 dni, znova pokličete na delo (npr. 8. dan), vam ni treba predložiti nove vloge. Za tega zaposlenega pošljete novo odredbo o napotitvi na začasno čakanje na naš elektronski naslov: gpzrsz@ess.gov.si, z navedbo številke sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače (11065-xxx/2020).

Dodatno pojasnilo Zavoda glede "7 dni". Nekaterim delodajalcem je s sklepom že priznana pravica do povračila nadomestila plače za daljše obdobje. V primerih, ko v tem času pride do poziva delavcu, da se vrne nazaj na delo, ki presega 7 dni v tekočem mesecu, se je zavod z MDDSZ uskladil, da v teh primerih delodajalcem ni potrebno vložiti nove vloge, temveč Zavodu pošljejo nove odredbe, ki jih bo Zavod priložil k obstoječi vlogi.

V obvestilu je izpostavljeno, naj vloge vložijo delodajalci, ki niso pravočasno vložili vloge. Zavod pojasnjuje, da lahko vlogo vložijo tudi v primerih, ko vloge za delavce na čakanju niso podali (glede na nove pogoje pa delodajalci sedaj vlogo želijo oddati), ali pa so jo podali in je bila vloga zavrnjena ali zavržena.

Obvestilo je dostopno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/podaljsan-rok-za-oddajo-vlog-za-povracilo-nadomestila-place

21.4.2020

Pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in zaradi odrejene karantene

Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je dostopen dokument "Pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in zaradi odrejene karantene", ki sta ga skupaj pripravila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za zaposlovanje.

Dokument, datiran 17.4.2020 prilagamo v priponki levo, najdete ga na spletni strani https://www.ess.gov.si/_files/13236/Zakon_interventni_ZIUZEOP_Odgovori.pdf.

Opomba: Povezava na Odgovore  ZRSZ na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju ZIUZEOP se spreminja, ko se naloži nov dokument - povezavo nanj z naslovom Poglejte si odgovore... najdete v prispevku na strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

 

20.4.2020

ZRSZ: Sporočanje sprememb med začasnim čakanjem zaposlenih na delo, 11.5. načrtovana prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih 

Uveljavljate povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo? Če jih v tem obdobju pokličete nazaj na delo, morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.

Predhodno obvestilo, da ste zaposlenega v obdobju začasnega čakanja poklicali nazaj na delo, pošljete po elektronski pošti na naslov gpzrsz@ess.gov.si šele po prejemu Sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače.

Obveznost obveščanja po prejemu sklepa se nanaša tudi na zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje in poklicali nazaj na delo še pred oddajo vloge oziroma pridobitvijo sklepa.

Vedno se obvezno sklicujte na številko svoje vloge 11065-xxx/2020.

Zavod RS za zaposlovanje tudi navaja, da načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11.5.2020. Predvideva se mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca (če 10. v mesecu ni delovni dan, se izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan).

Vir:
Zavod RS za zaposlovanje, 20.4.2020:
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/sporocanje-sprememb-med-zacasnim-cakanjem-zaposlenih-na-delo,

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prva-izplacila-delodajalcem-po-interventnih-zakonih-11-maja.

 

17.4.2020

MDDSZ: Pogosta vprašanja in odgovori glede interventnega ukrepa čakanje na delo in povračila nadomestila plače

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zbralo in objavilo pogosta vprašanja glede interventnega ukrepa začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi višje sile in povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene.

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) lahko na Zavodu RS za zaposlovanje delodajalci uveljavljajo tri ukrepe:

 • povračilo izplačanih nadomestil plače upravičenim delodajalcem za delavce na začasnem čakanju na delo,
 • povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem, ki ne delajo iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in nemožnosti prihoda na delo zaradi ukinitve javnega prevoza in zaprtja državnih mej,
 • povračilo izplačanih nadomestil plače upravičenim delodajalcem za delavce, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela pri delodajalcu.

Pojasnila objavljena 17.4.2020 so dostopna na spletnem naslovu: https://www.gov.si/novice/2020-04-17-pogosta-vprasanja-in-odgovori-glede-interventnega-ukrepa-cakanje-na-delo-in-povracila-nadomestila-place/

Delodajalci vlogo oddajo na Zavodu RS za zaposlovanje

Več informacij ZRSZ:

 •  Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon)
 •  Vsebinske informacije o ukrepu: ZIUPPP@ess.gov.si ali 030 486 086


16.4.2020

MDDSZ:Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah (posodobljena informacija 16. 4. 2020)

MDDSZ je 16.4. ponovno posodobil in dopolnil dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2.
Dokument z naslovom Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2, najdete v priponki levo in na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-16-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-16-4-2020/

15.4.2020

ZRSZ: Od 15.4.pozivi za dopolnitev vloge za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov

Zavod RS za zaposlovanje je sporočil, da bodo pozvali k dopolnitvi vlog za povračilo nadomestila plače iz poslovnih razlogov. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema poziva.
Nanaša se na vloge, ki ste jih oddali po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) v vmesnem času, pred uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Omenjeni novi zakon (ZIUZEOP), ki je začel veljati 11. 4. 2020, prinaša nekoliko drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo (poslovni razlogi). To pomeni, da bomo upoštevali že prejete vloge po starejšem zakonu (ZIUPPP), vendar jih je treba dopolniti v skladu z novimi zakonskimi določili.

Po 29. členu novega zakona (ZIUZEOP) je vsaka od prejetih vlog nepopolna, prav zZRZS poziva k njeni dopolnitvi. Poziv bodo poslali na elektronski naslov, ki ste ga navedli v oddani vlogi.

Dopolnitev vloge, za katero boste imeli na voljo 8 dni od prejema poziva, bo vključevala:

 • potrditev nove izjave, ki je v skladu z določili novega zakona,
 • posredovanje kopij odredb o čakanju na delo, ki so bile vročene zaposlenim pri delodajalcu vlagatelju (izključno v obliki pdf),
 • ureditev seznama zaposlenih na začasnem čakanju na delo.

Več na:
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-15-aprila-pozivi-za-dopolnitev-vloge-za-povracilo-poslovni-razlogi

 

15.4.2020

MDDSZ posodobil dokument Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2

MDDSZ je 15.4.2020 na spletni strani objavil posodobljen dokument z informacijami o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v posebnih okoliščinah.

Dokument z naslovom Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARSCoV-2, najdete v priponki levo in na spletni strani državnih organov RS: https://www.gov.si/novice/2020-04-15-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-posebnih-okoliscinah-posodobljena-informacija-14-4-2020/.

 

10.4.2020

Od 11.4.2020 omogočena oddaja vlog za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

10. aprila je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati začne naslednji dan po objavi.

To pomeni, da bodo od jutri, 11. aprila predvidoma od 11.ure dalje, delodajalci lahko elektronsko oddali vlogo na portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje. 

Elektronski naslov za vprašanja delodajalcev ostaja nespremenjen: ziuppp@ess.gov.si. Odgovore lahko delodajalci pričakujejo od torka dalje.

Več informacij se nahaja v obvestilu, ki ga je Zavod objavil na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne.

 

10.4.2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo objavljen v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10.4.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop.

8.4.2020

Ukrepi ministrstva za ublažitev in zajezitev posledic pandemije

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v okviru širšega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo pripravili številne ukrepe, s katerimi bodo zajezili oziroma omilili posledice pandemije, ki so jih zbrali v priloženem dokumentu (levo zgoraj).

Več na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-08-ukrepi-ministrstva-za-ublazitev-in-zajezitev-posledic-pandemije/.

 

7.4.2020

Dosedanja vloga za začasno čakanje na delo do nadaljnjega umaknjena s portala Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje nas je obvestil, da je od včeraj zvečer dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov umaknjena s portala za delodajalce.

Podrobnejše informacije: 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/v-pripravi-nova-vloga-za-uveljavljanje-povracila-nadomestila

https://www.zds.si/sl/o-zds/novice/dosedanja-vloga-za-zacasno-cakanje-na-delo-do-nadaljnjega-umaknjena-s-portala-zrsz/

Zavod RS za zaposlovanje je pripravil odgovore na pogosta vprašanja delodajalcev
o prihodnjem izvajanju Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Najdete jih na spletni strani https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place.

 

3.4.2020

Vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile

Pojasnilo Zavoda RS za zaposlovanje je dostopno na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju.

 

1.4.2020

ZRSZ je objavil Vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na svoji spletni strani - na Portalu za delodajalce objavil vlogo za uveljavitev povračila nadomestila plače delavcem na čakanju na delo ali z odrejeno karanteno.

Delodajalci, ki portala do sedaj še niso uporabljali, se morajo sprva registrirati.

Več informacij o ukrepu in oddaji vloge na spletni strani zavoda: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place.

 

28.3.2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Paket interventnih zakonov, ki jih je Državni zbor potrdil 20.3.2020, je bil objavljen v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020:

Zakon najdete na povezavi: Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

23.3.2020

Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

20.3.2020 so bile na spletni strani MDDSZ  objavljene Posodobljene informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin, kjer so na straneh 10 in 11 pojasnila glede usposabljanj, pregledov delovne opreme in veljavnosti zdravstvenih pregledov.

Pojasnilo je dostopno na: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-posodobljena-informacija-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin-20-3-2020/

 

20.3.2020

Zakon o interventnih ukrepih na  področju plač in prispevkov

Državni Zbor je 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na  področju plač in prispevkov in ga poslal Državnemu svetu.

Zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), 20.3.2020

 

18.3.2020

Amandmaji ZDS, GZS in TZS k predlogu interventnega zakona

ZDS, GZS in TZS smo skupno v Državni zbor vložili 5 dopolnitev k predlogu Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki bo obravnavan 19.3.2020. (v priponki levo).

 

18.3.2020

Inšpektorat za delo: Delo na domu in zagotavljanje varnega in zdravega dela v izrednih razmerah

Inšpektorat RS za delo v aktualni situaciji epidemije poudarja, da predstavlja delo na domu učinkovito rešitev za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Delo od doma je načeloma opredeljeno v členih od 68 do 72 ZDR-1, 169. člen ZDR-1 pa omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju, tudi od doma, zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi. Kraj dela, določen s pogodbo o zaposlitvi, se lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine in to z izdajo odredbe o delu na domu.

Povezava na navodila Inšpektorata za delo glede dela na domu: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-delo-na-domu-in-zagotavljanje-varnega-in-zdravega-dela-v-izrednih-razmerah/

 

17.3.2020

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2

POSODOBLJENO gradivona spletni strani gov.si: https://www.gov.si/novice/2020-03-17-dopolnjena-verzija-dokumenta-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja/

 

13.3.2020

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2

Ministrstvo za delo je pripravilo celovito informacijo o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin. Informacija vsebuje tudi pojasnilo, kako bo urejeno nujno varstvo v tistih poklicih, kjer bo delo nujno.

Pojasnilo je dostopno na:

https://www.gov.si/novice/2020-03-13-pravice-in-obveznosti-iz-delovnega-razmerja-v-casu-posebnih-okoliscin/ 

 

12.3.2020

Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Več informacij in predlog zakona najdete na spletni strani https://www.gov.si/novice/2020-03-12-interventni-zakon-za-ohranitev-delovnih-mest/.
   

12.3.2020

Pojasnilo - kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma

MDDSZ je objavilo pojasnilo, kaj pripada staršem, ki zaradi varstva otrok ostanejo doma.

Pojasnilo najdete na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-kaj-pripada-starsem-ki-zaradi-varstva-otrok-ostanejo-doma/.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice