5.5.2020

Zahtevki za nadomestilo plače za COVID-19 se vlagajo na ZZZS

Na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ima zavarovana oseba, ki je zavarovana za pravico do nadomestila plače, pravico do nadomestila v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tudi za obdobje, ki je sicer bremenilo delodajalca oziroma samostojnega zavezanca.

Razširjena pravica do nadomestila plače pripada zavarovancem za obdobje zadržanosti od uveljavitve ZIUZEOP (od vključno 11. 4. 2020) in do prenehanja razlogov za začasno zadržanost od dela, oziroma najdlje do prenehanja razlogov za ukrepe iz tega zakona, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, a ne več kot do 31. maja 2020.  

Običajne refundacijske zahtevke v breme OZZ oddajte elektronsko preko portala SPOT.

Običajne refundacijske zahtevke, torej zahtevke za obdobje, ki se izplača delavcem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, vlagajo delodajalci na ZZZS na dosedanje možne načine in v dosedanji obliki:  

  • s pisno vlogo na ZZZS, 
  • elektronsko preko portala SPOT ali
  • z uporabo vmesnika eBOL in eNDM

ZZZS delodajalce in računovodske servise naproša, da v času trajanja epidemije zahtevke v čim večji meri vlagajo v elektronsko preko portala SPOT ali preko vmesnika eBOL in eNDM in ne v papirni obliki preko pošte.

Več informacij: https://www.gov.si/novice/2020-05-05-zahtevki-za-nadomestilo-place-za-covid-19-se-vlagajo-na-zzzs/.

 

14.4.2020

Dopolnjeno pojasnilo ZZZS: Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v petek, 11.4.2020 objavil dopolnjeno pojasnilo za primere odsotnosti z dela in bolniškega staleža zaranovega koronavirusa.

Z datumom 10.4.2020 sta na voljo dokumenta:

Obvestilo za delodajalce in
Obvestilo za samostojne zavezance.
Pojasnilo s spremljajočimi dokumenti je dostopno na povezavi: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245.

Ker se pojasnila dopolnjujejo, priporočamo tudi spremljanje spletnih strani ZZZS: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti.

 

6.4.2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 6.4.2020 objavil nova pojasnila glede odsotnosti z dela in bolniškega staleža zaradi novega koronavirusa (COVID-19).

V pojasnilu je zajeto:

1. Odsotnost z dela ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
1.1. Nadomestilo v breme ZZZS od prvega dne začasne nezmožnosti za delo (56. člen ZIUZEOP) zaradi BOLEZNI ALI POŠKODBE
1.2. IZOLACIJA kot razlog začasne nezmožnosti za delo
1.3. POŠKODBA PRI DELU - okužba na delovnem mestu
1.4. Nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe V ČASU ČAKANJA NA DELO ALI ODSOTNOSTI ZARADI VIŠJE SILE (27. člen ZIUZEOP)
2. Odsotnost z dela ZDRAVE osebe

Pojasnilo je v celoti dostopno na spletni strani: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/55F91A45343677D6C125852D00303245

 

25.3.2020

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pripravil pojasnilo glede poenostavitve postopkov pri ugotavljanju začasne zadržanosti od dela.

Celotno pojasnilo je dostopno na spletni strani ZZZShttps://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/EEC6262364CE0E8FC125853600514CE4 in v priponki levo.

 

24.3.2020

Vlada Republike Slovenije je 24. 3. 2020 sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Odlok prinaša dva začasna ukrepa na področju uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

  • zadržanost od dela tudi po 30. dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela o čemer ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca;
  • podaljšanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni lahko že v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali pa pooblasti zdravilišče, da lahko zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v času veljavnosti tega odloka odloča o začasni zadržanosti od dela:

  • ko le ta traja nepretrgoma več kot eno leto. Predlog za podaljšanje posreduje izbrani osebni zdravnik vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela;
  • na podlagi zahteve zavarovanca ali delodajalca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo;
  • na podlagi zahteve zavarovanca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela, katere razlog ni začasna nezmožnost za delo.

Ukrepa, ki pričneta veljati 25. 3. 2020 sta bila sprejeta z namenom olajšanja uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in bosta veljala zgolj v času epidemije. Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Viri:

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice