17.2.2021

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju - dopolnjen dokument FURS

Obveščamo vas, da je FURS dopolnil dokument pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju.

Dokument najdete tudi v priponki levo. Ker FURS dokument dopolnjuje, priporočamo spremljanje na povezavi: Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju.

12.2.2021

Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena ZDUOP

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na spletni strani 12.2.2021 objavilo pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP).

ZDUOP v členih od 39 do 53 ureja začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, pri čemer se v 44. členu določa višino delnega povračila nadomestila plače.

Pojasnilo najdete na spletni strani MDDSZ: https://www.gov.si/novice/2021-02-12-pojasnilo-v-zvezi-s-tretjim-odstavkom-44-clena-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19/.

 

11.2.2021

Ključni poudarki Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP)

V Uradnem listu RS, št. 15/2021, z dne 4.2.2021, je bil objavljen t.im. osmi protikoronski zakon - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP).

Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej dne 5.2. 2021.

V priponki levo navajamo povzetek določil ZDUOP, ki se nanašajo na obveznosti delodajalcev do zaposlenih.

 

10.2.2021

Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti s PKP8

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je posredoval informacijo o ponovni uveljavitvi pravice do kratkotrajne odsotnosti s PKP 8.

ZZZS obvešča, da se s 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21, za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020.

Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Ponovno prosijo, da v primeru, da v roku 60 dni od vložitve zahtevka ne prejmete nakazila za vložene zahtevke za refundacijo za razlog 13-bolezen-3 dni, pokličete po telefonu na območno enoto ali izpostavo, ki ste jo označili ob oddaji zahtevka kot prejemnico, in preverite, ali je prejela vaš zahtevek.

Na spletni strani ZZZSna povezavi Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni najdete vse podrobne informacije glede te pravice.

 

5.2.2021

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju

FURS je objavil pogosta vprašanja in odgovore v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju.

Dokument z dne 5.2.2021 najdete tudi v priponki levo.

5.2.2021

ZRSZ obvešča: Znova možna oddaja vloge za začasno čakanje na delo

Od 5. februarja lahko na ZRSZ portalu za delodajalce znova oddate vlogo za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo.

Po objavi v Uradnem listu RS (15/2021) je 5. 2. 2021, začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP). T.i. PKP8 zagotavlja podlago za vnovično oddajo vlog in prinaša kar nekaj sprememb pri povračilu nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

► Zaposlene lahko napotite na začasno čakanje na delo najdlje za obdobje do 30. 4. 2021. Vlogo predložite v 8 dneh od napotitve na ZRSZ portalu za delodajalce.  


Pozor! 

Če ste zaposlene napotili na začasno čakanje že pred uveljavitvijo zakona PKP8, v obdobju od 1. 2. 2021 ali v obdobju od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021, morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, najkasneje do 15. 2. 2021. 


Vlogo oddate posebej za obdobje od 16. 1. 2021 do 31. 1. 2021 in za obdobje po 1. 2. 2021. 

Na portalu sta torej na voljo dve vlogi. Delodajalci, ki so delavce napotili na začasno čakanje na delo v obdobju od 16.1.2021-31.1.2021, za to obdobje oddajo vlogo posebej. Druga vloga pa je namenjena delodajalcem, ki so delavce napotili na čakanje od 1.2.2021. Na portalu za delodajalce bodo na voljo vsa potrebna navodila delodajalcem. 

ZRSZ na vprašanje delodajalcev, kako uveljaviti višje povračilo nadomestila za čas, ko jim je zaradi epidemije s predpisi onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti (bruto II) odgovarja, da bodo ta podatek bodo delodajalci vnesli naknadno, ob oddaji zahtevka za povračilo izplačanega nadomestila plače.

Povračilo nadomestila plače za začasno čakanje lahko po novem uveljavljate delodajalci, ki ste bili registrirani do 31. 12. 2020 ter zaposlenim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi epidemije ali posledic epidemije.

Do povračila nadomestila plače ste upravičeni, če vam bodo po vaši oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

Več informacij: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/znova-mozna-oddaja-vloge-za-zacasno-cakanje-na-delo-1.

 

4.2.2021

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) objavljen v Uradnem listu

T.i. PKP8 oz. Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je bil objavljen v Uradnem listu št. 15/2021 z dne 4.2.2021.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije t.j. 5.2.2021.

 

3.2.2021

Državni zbor je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) oz. t.i. PKP8

Državni zbor je na 57. izredni seji 3.2.2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in ga posredoval v Državni svet.

Besedilo zakona najdete v priponki levo.

 

25.1.2021

Vlada sprejela Predlog zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8)

Vlada je na dopisni seji 25.1.2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije Covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Vlada bo zakon posredovala v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni Covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzema dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Poglavitne rešitve so:

  • subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju;
  • podaljšanje ukrepa čakanja na delo od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja ukrepa s sklepom vlade še 2 krat po 1 mesec;
  • solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojnim veteranom in invalidom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,
  • enkratni solidarnostni dodatek za dijake, starejše od 18 let;
  • solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu;
  • zagotavljanje izvajanja podaljšane obravnave, zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV2;

Vir: MDDSZ, https://www.gov.si/novice/2021-01-25-vlada-potrdila-predlog-zakona-o-dodatnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-covid-19-pkp8/, 25.1.2021.

 

25.1.2021

ZDS po prekinjenih pogajanjih za PKP8 pozvalo ministra za delo k srečanju glede minimalne plače

ZDS je po sobotni (23.1.2021) prekinitvi pogajanj za PKP8, ki vsebuje predlog subvencioniranja minimalne plače, obsodilo ravnanje sindikatov na pogajanjih ter pozvalo ministra za delo k srečanju, na katerem bi mu predstavili izračune iz gospodarstva glede posledic dviga minimalne plače in predloga subvencioniranja tega dviga.

Dejstvo je, da bo dvig subvencioniran zgolj za zaposlene, ki so v svojem prvem letu zaposlitve in ne prejemajo dodatka na delovno dobo, hkrati pa ne prejemajo nobenih drugih dodatkov (izmensko delo, neugodni pogoji, nočno delo…..) ali delovne uspešnosti. Dodatno bo tudi v teh primerih subvencionirano zgolj cca. 6 do 7 EUR na zaposlenega. Za vse ostale kategorije zaposlenih, katerih plača je ravno tako določena z minimalno plačo, pa delodajalci ne bodo upravičeni do nikakršne subvencije. Takšna rešitev je za delodajalce popolnoma nesprejemljiva, saj na posledice dviga minimalne plače opozarjamo že od marca 2020. 

 

21.1.2021

Vlada se je seznanila z osnutkom PKP8

Vlada se je na seji 21.1.2021 seznanila z osnutkom Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19.

Glavni cilj predlaganega zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, trga dela, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva. Predlog zakona ureja dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije COVIDA-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države.

Glavni ukrep zakona bo, da vlada prevzema del bremena zaradi dviga minimalne plače, ki bo v veljavi od 1. januarja letos. Vlada predlaga določitev drugačne najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Tako bo za mesece od januarja do junija 2021 najnižja osnova za izračun prispevkov minimalna plača, ne pa več 60 odstotkov povprečne plače. Na tak način bo vlada pomagala prevzeti del bremena gospodarstvu. Minister ocenjuje, da bo ta delež pomoči nekje v dobrih 40 odstotkih stroška delodajalcev zaradi te razlike dviga minimalne plače. Ukrep se lahko podaljša največ za pol leta, torej za izplačane plače in nadomestila plače tudi za mesece od julija do vključno decembra 2021. Finančni vložek države za ta ukrep je ocenjen v višini 47 milijonov.

Vir: https://www.gov.si/novice/2021-01-21-cigler-kralj-vlada-potrdila-osnutek-pkp8-za-obravnavo-na-ekonomsko-socialnem-svetu/, https://www.gov.si/novice/2021-01-21-51-redna-seja-vlade-republike-slovenije/,21.1.2021.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice