15.5.2020

Z 18. majem prične veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z 18.5.2020 preneha veljati.

S tem se ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom razen nekaterih storitev, pretežno na področju turizma. Skladno z Odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati 18.5.2020, tako ostane prepovedano ponujanje naslednjih storitev:

  • nastanitvenih obratov nad 30 sob,       
  • nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja,
  • wellness in fitness centrov,
  • bazenov in vodnih aktivnosti,
  • diskotek in nočnih klubov.

Kljub sproščanju ukrepov za zamejitev širjenja virusa pa morajo ponudniki blaga in storitev pri opravljanju dejavnosti strogo upoštevati pogoje za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19. Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je tako še vedno dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik s potrošniki in v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

Z Odlokom se  ohranja minimalni obratovalni čas prodajaln z živili, in sicer od najmanj 8. ure do vsaj 18. ure. Prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah in dela prostih dnevih, ostajajo zaprte.

Vsi potrošniki so pri opravljanju nakupov v prodajalnah izenačeni, kar pomeni, da od 18.5.2020 dalje čas med 8. in 10. uro ni več rezerviran zgolj za ranljive skupine. 

Vir, spletna stran MGRT, https://www.gov.si/novice/2020-05-15-z-18-majem-pricne-veljati-odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/

 

14.5.2020

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada RS je na svoji seji dne 13. maja 2020 sprejela Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki prične veljati 18. 5. 2020.

S tem dnem preneha veljati Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 

Vir: spletna stran MGRT, https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/.

https://www.gov.si/novice/2020-05-14-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-preneha-veljati-18-5-2020/

Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1026/odlok-o-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

 

8.5.2020

Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P1 plus 2020

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis še dodatno prilagojen.

Več informacij na: https://www.gov.si/novice/2020-05-08-slovenski-podjetniski-sklad-objavil-razpis-p1-plus-2020/

 

7.5.2020

Program finančnih spodbud

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu so storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljajo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije.

S planom objave v maju in juniju 2020 pripravljajo nove nepovratne COVID -19 ukrepe, s katerim bodo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte in proizvodne ter storitvene kapacitete z namenom ponovnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo prizadeto zaradi epidemije.

Več informacij na: https://www.gov.si/novice/2020-05-07-program-financnih-spodbud/

 

28.4.2020

Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
2. lekarne,
3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
5. kmetijske prodajalne,
6. bencinske servise,
7. banke,
8. pošto,
9. dostavne službe,
10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
12. prodajalne s hrano za živali,
13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
16. prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali,
25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
26. avtopralnice,
27. storitve nepremičninskega posredovanja,
28. knjižnice, galerije in muzeje,
29. dimnikarske storitve,
30. strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov,
31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev,
32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.«.
Četrti odstavek se črta.

Ta odlok začne veljati 29. aprila 2020, razen 16., 22., 24., 30., 31. in 32. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020.

Vir: Uradni list RS, št. 59/2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0872/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

 

24.4.2020

Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu 24. točke pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi 25. in 26. točka, ki se glasita:
»25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
26. avtopralnice.«.

Vir: Uradni list RS, 58/2020: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0868/odlok-o-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

 

22.4.2020

Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so na MGRT pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

https://www.gov.si/novice/2020-05-14-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-preneha-veljati-18-5-2020/

 

2.4.2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

"V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu dvanajste alineje pika nadomesti z vejico, za njo pa se dodata novi trinajsta in štirinajsta alineja, ki se glasita:

»– vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,

– gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.«.

Več v Uradnem listu RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0724/odlok-o-spremembah-in-dopolnitvah-odloka-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

 

31.3.2020

Zaživel poslovni forum za izmenjavo informacij med podjetji

Agencija SPIRIT Slovenija je za podjetja vzpostavila informacijsko točko - novo spletno mesto, na katerem lahko podjetja pridobijo vse informacije o ukrepih za podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva epidemije COVID-19, na enem mestu. V okviru spletnega mesta je pred kratkim zaživel tudi Poslovni forum COOVID-19, ki je namenjen neposredni in hitri komunikaciji med podjetji, izmenjavi informacij, uporabnih gradiv in dobrih praks.

Več na spletni strani: https://www.spiritslovenia.si/koronavirus.

 

30.3.2020

MGRT je pripravil spletno stran z nekaj najpogostejšimi vprašanji in odgovori glede odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/ 

(posodobljeno 22.4.2020) https://www.gov.si/novice/2020-04-22-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

15.3.2020

Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-15-vlada-sprejela-odlok-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji/

Odlok je bil objevljen v Uradnem listu RS št. 25 z dne 15.3.2020:https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0570/odlok-o-zacasni-prepovedi-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji

 

18.3.2020

Ukrepi MGRT za zmanjšanje gospodarske škode zaradi epidemije koronavirusa

Več na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-03-12-posodobljeno-ukrepi-mgrt-na-vpliv-koronavirusa/.

 

11.3.2020

Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami  pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. Nekateri so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov, prav tako pa bo uvedeni novi likvidnostni krediti. Predvideni paket ukrepov skupaj je trenutno načrtovan v višini 115 milijonov EUR.

Za podrobnejše informacije in pobude pišite na info@podjetniskisklad.si. Sklad bo ravno tako vse nove informacije v zvezi z ukrepi objavljal na svoji spletni strani: https://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/687-ukrepi-slovenskega-podjetniskega-sklada-za-omilitev-posledic-koronavirusa . 

11.3.2020

Elektronski naslov MGRT za vprašanja, vezana na koronavirus - korona.mgrt@gov.si

Z namenom priprave ukrepov so na MGRT vzpostavili elektronski naslov korona.mgrt@gov.si, kjer so vam na voljo svetovalci MGRT z informacijami o ukrepih za obvladovanje trenutnih kriznih razmer, povezanih z virusom.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice