22.5.2020

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP

Uredba je bila objavljena v Uradnem list št. 74/2020 z dne 21.5.2020 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uredbo  se določajo metodologija, po kateri se ocenjuje škoda, ki jo je podjetjem povzročila epidemija COVID-19, pogoji in postopek dodelitve sredstev proračuna Republike Slovenije na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP.

Besedilo uredbe je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo.

 

14.5.2020

Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je dne 14.5.2020 sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 68 z dne 14.5.2020 in ga najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19.

Ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi tako veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Tako se trajanje ukrepov oziroma roki izteka ukrepov ne podaljšajo.

Več o dopisni seji Vlade in razlogih za sprejetje odloka na: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-40-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

 

4.5.2020

ZIUZEOP-A in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 objavljena v Uradnem listu

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) sta bila 30.4.2020 objavljena v Uradnem list št. 61/2020.

Oba zakona začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakona najdete na povezavah: 

ZDLGPE: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0897/zakon-o-zagotovitvi-dodatne-likvidnosti-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-epidemije-covid-19-zdlgpe

ZIUZEOP-A: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0901/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop-a

 

28.4.2020

Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZIUZEOP in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Državni zbor je na seji 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) in Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in ju skupaj z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) poslal v obravnavo Državnemu svetu.

Sprejeti Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) najdete v priponki levo.

 

22.4.2020

Vlada sprejela predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)

Vlada je na 13. seji, ki je potekala 21.4.2020 sprejela Predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in ga je v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora posredovala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Po navedbi Ministrstva za finance Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju strateških ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Ključni so ukrepi, ki bodo podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti in s tem ohranitev delovnih mest. Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotoviti zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu in optimizacija izrabe sicer že v veliki meri uporabljenega fiskalnega prostora proračuna Republike Slovenije. Za oživitev proizvodnje bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov.

Predlog zakona najdete v priponki levo in na spletni strani Vlade https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/..

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice