Odziv ZDS na STA novico »SMC s pogojno podporo predlogu novele zakona Levice o minimalni plači«

Združenje delodajalcev Slovenije je iz medijev (STA) 6. novembra izvedelo, da je Poslanska skupina Levica zbrala podpise vseh petih strank sredinskega petorčka za spremembo zakona o minimalni plači, katerega vsebina naj bi bila danes podrobno predstavljena.

Združenje delodajalcev Slovenije se ne strinja s poskusi določanja minimalne plače kot se znova dogaja, in sicer mimo vsakršnega dialoga s socialnimi partnerji. Tovrstno prakso smo delodajalci že izkusili pri zadnjih spremembah zakona, ki je v podjetjih v gospodarstvu pustila resne posledice (tudi na plačnem sistemu, ne le na splošnem dvigu plač).


Republika Slovenija je podpisnica konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO), ki narekuje posvetovanje in sodelovanje s socialnimi partnerji pri določanju minimalne plače. Konvencija ne določa, da mora biti minimalna plača urejena z zakonom, lahko je določena npr. s kolektivno pogodbo. Združenje delodajalcev Slovenije je bilo vedno na stališču, da naj bo minimalna plača v Sloveniji zakonska kategorija, vendar odločno nasprotujemo izrabi instrumenta zakona za izrinjanje socialnih partnerjev (predvsem delodajalcev) iz določanja in usklajevanja kategorije minimalne plače.


Določanje minimalne plače mora biti predmet posvetovanj in usklajevanj med socialnimi partnerji, njegova obravnava pa ni bila niti še predstavljena Ekonomsko socialnemu svetu. Podjetja, delodajalci tako sredi novembra še ne vedo, kakšni stroški dela in kakšna ureditev jih čaka v naslednjem letu.


Na Združenju delodajalcev Slovenije pričakujemo, da bo minimalna plača obravnavana v okviru tripartitnega dialoga med vlado, sindikati in delodajalci ter da bo zgolj usklajena med tremi ključnimi deležniki poslana v parlament.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik