Članstvo

Ker se zavedate pomembnosti in možnosti vpliva delodajalcev na oblikovanje mnenj, stališč, oblike in vsebine panožnih kolektivnih pogodb, socialnega sporazuma, zakonov s področja delovno-pravnih razmerij, plačnih sistemov in socialno-ekonomskih vprašanj.

Kaj vam prinaša članstvo v ZDS

  • Brezplačno strokovno svetovanje o prejemkih iz delovnih razmerij
  • Brezplačno pravno svetovanje s področja socialnega in delovnega prava
  • Brezplačno strokovno svetovanje s področja obdavčitve prejemkov fizičnih in pravnih oseb in obdavčitev dohodkov pravnih oseb
  • Redne informacije o novostih na področju plač in delovnih razmerij
  • Neposredno sodelovanje pri kolektivnih pogajanjih ter vpliv na delo Ekonomsko socialnega sveta, državnega sveta in upravnih odborov javnih zavodov, kjer ima združenje svoje predstavnike
  • Udeležba v številnih oblikah izobraževanja, ki jih organizira združenje za svoje člane po posebej ugodnih cenah
  • Prejemanje prve delodajalske strokovne revije DELODAJALEC
  • Dostop do registriranih vsebin na spletnem mestu ZDS

Članarina za leto 2018

165,00 € (mikro podjetja)
275,00 € (mala podjetja)
850,00 € (srednja podjetja)
1.575,00 € (velika podjetja)
4.280,00 € (skupine kapitalsko povezanih podjetij s konsolidirano bilanco)

Za podjetja, ki postanejo član ZDS tekom koledarskega leta, predstavlja članarina sorazmerni del.

Pri izstavitvi računov za letno članarino 2018 smo, na podlagi opravljenih ur zaposlenih pri ZDS v letu 2017, obračunali DDV za 22,23 % članarine, 77,77 % članarine pa je v skladu s 1. odstavkom 16. člena pravilnika o izvajanju DDV neobdavčene.

KONTAKT:

Marija Horvat, vodja odnosov s člani in promocijo
T: +386 1 563 48 88
E: marija.horvat(at)zds.si

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik