Miro Smrekar, Secretary General
T: +386 1 563 48 80
E: miro.smrekar@zds.si

Tatjana Pajnkihar Napret, M. sc., Deputy Secretary General
T: +386 1 563 48 80
E: tatjana.pajnkihar@zds.si

 

Management office
T: +386 1 563 48 80
E: delodajalci@zds.si

Maja Ceglar Ključevšek, Senior adviser for Economic Affairs

T: +386 1 563 48 80
E: maja.kljucevsek@zds.si

Marija Horvat, Member relations and promotion manager
T: +386 1 563 48 88
E: marija.horvat@zds.si

Martin Šmalčič, Education manager and HR coordinator
T: +386 1 563 48 87
E: martin.smalcic@zds.si

 

LEGAL DEPARTMENT

Maja David, Senior Legal Adviser
T: +386 1 563 48 80
E: maja.david@zds.si

Lina Fratnik Andrić, Senior Legal Adviser
T: +386 1 563 48 80
E: lina.andric@zds.si

 

INCOME FROM EMPLOYMENT DEPARTMENT

Mag. Slavi Pirš, Head of Department for income from employment
T: + 386 1 563 48 80
E: slavi.pirs@zds.si

 

TAXATION DEPARTMENT

Kristina Barič Prelogar, Head of Taxation Department
T: + 386 1 563 48 80
E: kristina.baric@zds.si

 

PROJECT OFFICE

Barbara Hrovatin, Project coordinator
T: +386 1 563 48 81
E: barbara.hrovatin@zds.si

Maja Šoba Tovšak, Project coordinator
T: +386 1 563 48 89
E: maja.soba@zds.si

Maja Platnjak, Project coordinator
T: +386 1 563 48 80
E: maja.platnjak@zds.si

Lan Wudler, Project coordinator
T: +386 1 563 48 80
E: lan.wudler@zds.si