Soglasje za nočno delo žensk v elektroindustriji Slovenije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 6.3.2012 izdalo soglasje za nočno delo žensk v dejavnostih, navedenih v 1. členu Dodatka št. 8 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (U.l. RS, št. 104/2011), kadar se te dejavnosti opravljajo na industrijski način.

Soglasje, ki je bilo izdano na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije objavljamo v priloženi datoteki in na spletnih straneh ZDS.

Projekti
Dan za punce
SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu
Network ProMCR
WIM
GoForChange
Pogajalska šola
Strong TCL
Gema
Partnerji
Adecco H.R.
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
Delo na črno
FinDinfo
AJPES