Soglasje za nočno delo žensk v elektroindustriji Slovenije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 6.3.2012 izdalo soglasje za nočno delo žensk v dejavnostih, navedenih v 1. členu Dodatka št. 8 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (U.l. RS, št. 104/2011), kadar se te dejavnosti opravljajo na industrijski način.

Soglasje, ki je bilo izdano na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije objavljamo v priloženi datoteki in na spletnih straneh ZDS.

Projekti
Balance
Kampanja
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Dan za punce
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES