Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več mednarodnih in slovenskih projektih kot vodja projektov in tudi kot partner. Redno prijavljamo nove projekte na tuje in domače razpise. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal lobiranja in pridobivanja novega znanja.

Projekti
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Strong TCL
Dan za punce
Network ProMCR
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
FinDinfo
AJPES