Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več mednarodnih in slovenskih projektih kot vodja projektov in tudi kot partner. Redno prijavljamo nove projekte na tuje in domače razpise. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal lobiranja in pridobivanja novega znanja.

Projekti
Dan za punce
SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu
Network ProMCR
WIM
GoForChange
Pogajalska šola
Strong TCL
Gema
Partnerji
Adecco H.R.
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
Delo na črno
FinDinfo
AJPES