Obvladajmo poklicni stres, preden on obvlada nas

Hotel Mons, Pot za brdom 55, 1000 Ljubljana

Predava:
Različni strokovnjaki

POMEMBNO OBVESTILO!

Sporočamo vam, da so mesta za konferenco z naslovom "Obvladajmo poklicni stres, preden on obvlada nas" že zasedena. Prijav ne sprejemamo več.

Hvala za razumevanje!

Združenje delodajalcev Slovenije

 

Kako prepoznati stres na delovnem mestu in ga uspešno obvladati?

Združenje delodajalcev Slovenije s partnerjema Univerzo v Mariboru in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije sodeluje v projektu Program podpore za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic (PPDZ-S), ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1. 4. prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Ob zaključku projekta pripravljamo konferenco, katere namen je predstavitev

  • rezultatov projekta PPDZ-S,
  • orodij, s katerimi smo uspešno obvladovali stres v podjetjih ter
  • novega slovenskega instrumenta za ekspertno napoved dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s poklicnim stresom (IDTS).

Konferenca bo potekala v četrtek, 17. maja 2012 od 10. do 15. ure, v Hotelu Mons (dvorana Plečnik), Pot za Brdom 4, Ljubljana.

Udeležba na konferenci je brezplačna, vendar pa vas prosimo, da se na dogodek prijavite (prijavnico najdete na koncu dokumenta). Prijave sprejemamo do 11.5.2012 (oz. do zasedbe mest) na e-naslovu delodajalci@zds.si in faksu: 01 432 72 14. Prav tako vas prosimo, če nam sporočite morebitne odjave.

Informacije: Frida Bertoncel, frida.bertoncel@zds.si, tel. 01 563 4887. Dodatne informacije lahko poiščete na http://www.zds.si/si/izobrazevanje .
 

     

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.

Program konference

od 9:30 do10:00

Registracija udeležencev

od  10:00  do 10:15

Uvodni pozdrav partnerjev projekta

dr. Aleš Kobal, vodja projekta PPDZ-S, Univerza v Mariboru

Predstavitev poteka konference in predstavitev predavateljev

Jože Smole, generalni sekretar, Združenje delodajalcev Slovenije

Lučka Böhm, izvršna sekretarka, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije


od 10:15 do 10:30

Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje
 

od 10:30 do 10:45

Razširitev pojma varnega delovnega okolja po ZVZD-1

Anže Hiršl, samostojni pravni svetovalec, Združenje delodajalcev Slovenije

od 10:45 do 11:00

Pričakovanja Inšpektorata RS za delo v zvezi z ocenjevanjem psihosocialnih dejavnikov povezanih z delom

Mag. Mladen Markota, inšpektor – višji svetnik, Inšpektorat RS za delo

od 11:00 do 11:10

DISKUSIJA

Povezovalka diskusije Lučka Böhm (ZSSS)

od 11:15 do 11:30

ODMOR

od 11:35 do 12:10

Orodja, s katerimi smo uspešno obvladovali stres in ostale pojave povezane z njim, ter predstavitev rezultatov v pilotskih podjetjih

Katja Štandeker, univ. dipl. psih., Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

od 12:10 do 12:40

Izvajanje programa za delodajalce in zaposlene pri odpravljanju stresa povezanega z delom in pri zmanjševanju njegovih škodljivih posledic s strani predstavnikov pilotskih podjetij

Predstavniki treh pilotskih podjetij (Talum d.d., Steklarna Hrastnik d.d., Splošna bolnišnica Murska Sobota)

od 12:40 do 12:50

DISKUSIJA

Povezovalec diskusije Igor Hrast (Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana)

od 12:50 do  13:50

KOSILO

od 13:55 do 14:25

Predstavitev razvoja in uporabe novega slovenskega Instrumenta za ekspertno napoved dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s poklicnim stresom (IDTS)

Doc. dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih., Znanstveno raziskovalni center SAZU

od 14:25 do 14:35

DISKUSIJA

od 14:35 do 14:50

Pregled možnih ukrepov za mala in srednje velika podjetja v EU in v Sloveniji

Sarah Brodnik, koordinatorka projekta, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

od 14:50 do 15:00

Odprta diskusija, vprašanja

Povezovalka Sarah Brodnik (ZSSS)

od 15:00 do 15:05

Zaključek konference (sklepne misli)

Lučka Böhm, izvršna sekretarka, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

Projekti
Kampanja
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Strong TCL
Dan za punce
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES