25.5.2020

Objavljamo ključne poudarke Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOPE), ki so jih pripravile strokovne službe Združenja delodajalcev Slovenije.

Najdete jih v priponki levo.

Prispevek pripravljen: 22. maja 2020. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je bil 21. maja 2020 potrjen na Vladi RS, vendar še ni bil potrjen v Državnem zboru.

21.5.2020

Vlada RS je v Državni zbor 21.5.2020 poslala Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19

Zakon vsebuje začasne ukrepe na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, štipendij, subvencij študentske prehrane, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja.

Predlog zakona, ki je bil poslan v Državni zbor za obravnavo po nujnem postopku, najdete v priponki levo.

Novinarska konferenca Vlade: https://www.gov.si/novice/2020-05-20-vlada-potrdila-tretji-protikoronski-paket/

 

15.5.2020

ZDS na Ekonomsko socialnem svetu o PKP3 in preklicu epidemije

Generalni sekretar ZDS je danes na Ekonomsko socialnem svetu na Brdu pri Kranju pozdravil preklic epidemije novega koronavirusa, a hkrati opozoril, da bodo ukrepi za blažitev posledic in ponoven zagon gospodarstva potrebni še nekaj časa.

Združenje delodajalcev Slovenije ob preklicu epidemije poudarja, da ne smemo priti v položaj po 1. juniju, ko novih ukrepov še ne bo, stari pa ne bodo več veljali. To bi pomenilo veliko škodo za gospodarstvo. ZDS pričakuje, da bo ob končanju epidemije že sprejet tretji paket protikoronskih ukrepov, saj bo izziv ponovno zagnati gospodarstvo in priti nazaj na raven izpred epidemije. Za to bo potreben tretji paket in morda še četrti in peti.

V Združenju delodajalcev si bomo prizadevali, da bo tako skozi socialni dialog kot skozi razgovore s predsednikom vlade in ministri prišlo tudi do tretjega paketa ukrepov, v katerem ne pričakujemo le subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, pač pa še vrsto drugih ukrepov, med njimi tudi takšnih, ki vlade nič ne stanejo, delodajalcem pa bi zelo pomagali (npr. odreditev letnega dopusta, olajšanje dela na domu itd.)

ZDS bo v ponedeljek nadaljevalo delo v delovni skupini za pripravo končnega zakonskega besedila pred obravnavo na seji Vlade RS.

14.5.2020

Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vlada Republike Slovenije je dne 14.5.2020 sprejela Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 68 z dne 14.5.2020 in ga najdete na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1030/odlok-o-preklicu-epidemije-nalezljive-bolezni-sars-cov-2-covid-19.

Ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi tako veljajo od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Tako se trajanje ukrepov oziroma roki izteka ukrepov ne podaljšajo.

Več o dopisni seji Vlade in razlogih za sprejetje odloka na: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-40-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/.

 

14.5.2020

Predlogi delodajalskih združenj in zbornic za PKP3

Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije smo pripravili usklajen nabor dodatnih ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19. 

Delodajalci med drugim na področju trga dela predlagamo:

  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, poenostavitve odreditve dela od doma/drugega dela, podaljšanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi starostnih pogojev za upokojitev zgolj ob soglasju delodajalca, regres za letni dopust v dveh obrokih ter možnost izplačila do konca koledarskega leta.

Na finančnem področju skupno predlagamo sledeče ukrepe: pomoč najbolj prizadetim panogam, širitev pozavarovanja terjatev na slovenski trg ter odkup terjatev, ustanovitev investicijskega sklada za pospešitev investicij, subvencioniranje dela najemnin poslovnim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi odlokov. Dodatno predlagamo tudi oprostitev plačila nadomestil za stavbna zemljišča za leto 2020 podjetjem, ki so zaradi razglasitve epidemije COVID-19 utrpeli padec poslovanja, ter zakonsko ureditev sistema upravljanja z nenevarnimi in nevarnimi odpadki tako, da bo sistem tekel nemoteno in bo dosežena visoka stopnja samozadostnosti na tem področju.

Predloge najdete jih v priponki levo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice