Združenje za medicino dela, prometa in športa na spletni strani objavlja aktualna priporočila in informacije v povezavi z novim koronavirusom:

https://www.anticovid.zmdps.si/

 

14.4.2020

Splošna osnovna priporočila za delodajalce 

https://www.anticovid.zmdps.si/2020/03/22/splosna-osnovna-priporocila-za-delodajalce/

 1. Aktivno spodbujajte bolne zaposlene, da ostanejo doma – zaposleni, ki imajo simptome in znake akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto.
 2. Zaposleni morajo obvestiti svojega nadzornega in ostati doma, če so bolni ali če zboli kdo od družinskih članov (visoko rizični kontakt).
 3. Zagotovite, da je politika vaših bolniških odsotnosti prožna in skladna s smernicami doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.
 4. Ločite bolne delavce od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovno mesto kažejo simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kašelj, težave z dihanjem) ali pri katerih se simptomi pojavijo tekom delovnega dneva, je potrebno ločiti od drugih zaposlenih in takoj poslati domov.
 5. Delovne površine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s potrjeno okužbo z virusom, je potrebno čim prej očistiti in razkužiti (glej navodila NIJZ).
 6. Pri vhodu v podjetje, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih postavite plakate, ki spodbujajo bolniško odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno obnašanje pri kašljanju in kihanju delavcev, ki niso (vidno) bolni.
 7. Zapovejte delavcem, da roke pogosto čistijo z razkužilom, ki vsebuje vsaj 60-95% alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund. Kombinacija mila in vode je prednostna, kadar so roke vidno umazane.
 8. Delavce opozarjajte, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po uporabi je potrebno posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.
 9. Zagotovite redno zračenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih sistemov.
 10. Spodbujajte oziroma težite k temu, da se za komunikacijo, sestanke uporabljajo metode, ki ne vključujejo osebnih stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi če osebe delajo v isti stavbi. Kar se le da, omogočite delo od doma.

Rutinsko čistite delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne točke, prostore)

 1. Redno očistite vse površine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr. delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljajte čistila, ki se običajno uporabljajo v ta namen in sledite navodilom na nalepki.
 2. Trenutno ne priporočamo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.
 3. Priskrbite čistilne robčke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obrišejo pogosto uporabljene površine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).

 

20.3.2020

Združenje za medicino dela, prometa in športa z namenom zaščite zaposlenih in obvladovanja epidemije z novim koronavirusom delovnim organizacijam svetuje naslednje korake:

1. Identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa delovna mesta, kjer je na istem mestu prisotnih večje število zaposlenih, delovna mesta, kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi, ter delovna mesta, kjer med delavci ni mogoče zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje. Poiščite ostale kritične točke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje večje število oseb, kot so npr. jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala ... 

2. Poiščite možne rešitve za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah in na delovnih mestih s povečanim tveganjem in jih čim hitreje implementirajte

Drseči delovni čas v izogib gneči na vhodih v podjetje, več terminov za malico ali podaljšanje časa za malico, malicanje v pisarnah, prerazporeditev stolov v jedilnicah, omejevanje nenujnih medsebojnih stikov v podjetjih, ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine, reorganizacija proizvodnih procesov s ciljem redčenja števila zaposlenih v prostoru – pri enoizmenskem delu z začasno uvedbo druge izmene, pri večizmenskem delu zmanjšati obseg proizvodnje, upočasniti tekoče trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za trakom, zmanjšati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluževal en delavec naenkrat, pri izdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja več delavcev, reorganizirati delo tako, da bo z istim izdelkom rokovalo čim manj ljudi ipd.

3. Higiena delovnega mesta
Pomembno je redno čiščenje in razkuževanje površin, posebno na bolj frekventnih točkah, obvezno čiščenje površin po končani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, sanitarije. V primeru pomanjkanja čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je možno čistilo pripraviti z mešanjem belilnih sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).

4. Samozaščita in odgovornost do drugih
Potrebno je kontinuirano izobraževanje in informiranje zaposlenih o splošnih higienskih ukrepih, spremembah v organizaciji dela ter odgovornem obnašanju na delovnem mestu. Vodje naj bodo za zgled.

5. Prerazporeditve in čakanje na delo
V kolikor bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim delavcem odrediti čakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrožene skupine zaposlenih:

 • delavci na bioloških in imunosupresivnih zdravilih
 • delavci na kemoterapiji
 • nosečnice
 • težja srčno-žilna obolenja
 • sladkorna bolezen na inzulinu
 • stanja po kapi
 • težje bolezni dihal
 • rak (aktiven v zadnjih 5 letih)
 • kronične bolezni jeter
 • kronična ledvična bolezen
 • delavci, stari nad 55 let
 • ostala obolenja po presoji zdravnika

V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu nadrejenemu in/ali kadrovski službi, ki se odloči, da delavca umakne iz delovnega procesa. V kolikor delavec razloga delodajalcu ne želi povedati ali le-ta v razlog dvomi, se delavca napoti/konzultira pooblaščenega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca in presoje tveganja za okužbo pri delu predlaga nadaljnje ukrepe.

6. Začasna prekinitev delovnega procesa
Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnih delovnih pogojev, svetujemo začasno prekinitev delovnih procesov.


Za kakršnekoli dodatne pojasnitve kontaktirajte vašega pooblaščenega izvajalca medicine dela.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice