22.5.2020

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode, pogojih in postopku dodelitve javnih sredstev iz točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP

Uredba je bila objavljena v Uradnem list št. 74/2020 z dne 21.5.2020 in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z uredbo  se določajo metodologija, po kateri se ocenjuje škoda, ki jo je podjetjem povzročila epidemija COVID-19, pogoji in postopek dodelitve sredstev proračuna Republike Slovenije na podlagi točke b) drugega odstavka 20.a člena ZIUZEOP.

Besedilo uredbe je dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1101/uredba-o-metodologiji-za-ocenjevanje-skode-pogojih-in-postopku-dodelitve-javnih-sredstev-iz-tocke-b-drugega-odstavka-20-a-clena-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo.

 

5.5.2020

Še do 9. maja je čas za uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov

FURS obvešča, da je 9.5.2020 novi rok na podlagi novele ZIUZEOP-A. Velja za samozaposlene, kmete, družbenike in verske uslužbence.

Novela ZIUZEOP-A, ki je bila v Uradnem listu RS objavljena 30.4.2020, je v svojem 52. členu določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE.

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9.5.2020 (in NE do 30.4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.

Če želijo zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31.5.2020.

 

4.5.2020

Posodobljena FURS preglednica z najpogostejši primeri predlaganja REK za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih ZIUZEOP

FURS je objavil s 3.5.2020 posodobljeno preglednico z najpogostejši primeri predlaganja REK za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih ZIUZEOP.

Posodobil je tudi dokument: Katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako?

Preglednici prilagamo v priponkah na levi strani, objavljeni sta na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/.

Posodobljeno 5.5.2020: https://www.gov.si/novice/2020-05-05-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako-spremenjeno/

 

14.4.2020, dopolnjeno 24.4.2020

FURS preglednica z najpogostejši primeri predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih ZIUZEOP

FURS je objavil preglednico z najpogostejši primeri predlaganja REK-1 za izplačila zaposlenim po interventnih ukrepih po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

24.4.2020 je FURS posodobil preglednico z novimi najpogostejšimi primeri REK za izplačila po ZIUZEOP (v priponki levo). 

Preglednico in ostale informacije najdete na https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/.

 

14. 4.2020

IZJAVA za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

FURS obvešča, da je izjava dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Več informacij na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/.

 

10.4.2020

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo objavljen v Uradnem listu RS

V Uradnem listu RS št. 49/2020 z dne 10.4.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop.

 

10.4.2020

Pogosto spreminjanja dokumenta "Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa"

Zaradi pogostega spreminjanja dokumenta "Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa" vam priporočamo, da spremljate posebno spletno stran, ki jo je FURS vzpostavil za objavo sprememb dokumenta:

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/.

 

9.4.2020

POSODOBITEV: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa - FURS

Zaradi pogostega spreminjanja dokumenta "Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa" je FURS 9.4.2020 postavil posebno spletno stran, kjer lahko preko novic spremljate spremembe dokumenta:

https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/.

V posamezni novici so navedene vse spremembe v dokumentu (našteta so spremenjena, dodana in izbrisana vprašanja).

Zaradi prenosa zadnjih verzij dokumentov, so na FURS v ime dokumenta dodali tudi datum in uro dokumenta, ko je prenešen k vam. Tako bodo internet brskalniki prenesli najnovejšo verzijo dokumenta, poleg tega pa boste imeli s tem tudi časovno oznako, če boste primerjali morebitne spremembe vsebine. 

Dokument, ki je bil posodobljen 9.4.2020 ob 14:01 najdete v priponki levo. 10.4.2020 je bil objavljen nov dokument.

 

8.4.2020

POPRAVEK: FURS - Vprašanja in odgovori na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

FURS je 7.4.2020 objavil dokument z vprašanji in odgovori na najpogostejša vprašanja v povezavi z ukrepi na davčnem področju za blažitev koronavirusa. Od prve objave je bil dokument večkrat posodobljen/popravljen, zato je v priponki levo priložena verzija, ki je bila posodobljena 8.4.2020 ob 15.34 nadomeščeno z novejšo verzijo (svetujemo, da spremljate tudi spletno stran FURS).

Spremembe se nanašajo na poglavji VI a (oprostitev prispevkov) in VI b (krizni dodatek).

 

7.4.2020

FURS objavil prvo izdajo Vprašanj in odgovorov o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

FURS je danes 7.4.2020 objavil 1. izdajo Vprašanj in odgovorov o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa na svoji spletni strani https://www.fu.gov.si/.

Najdete jo tudi v priponki (levo)nadomeščeno z novejšo verzijo

FURS je 7.4.2020 izvajanje ukrepov predstavil tudi na tiskovni konferenci, ki jo najdete na povezavi: https://www.fu.gov.si/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/novica/tiskovna_konferenca_furs_z_dne_7_4_2020_9966/.

 

7.4.2020

Obvestilo FURS: 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa

FURS opozarja samozaposlene: V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Če pade obveznost plačila akontacije na ta dan 10.4.2020, morate plačati en dan prej.

Eden od pogojev za uveljavitev izredne pomoči so tudi poravnane vse davčne in nedavčne obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve ZIUZEOP.

Rok za plačilo obroka je sicer 10. 4. 2020, vendar na ta dan banke in hranilnice na evroobmočju ne izvajajo plačilnega prometa, zato je potrebno obroke akontacije in tudi vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo v plačilo na dan 10. 4. 2020, plačati do vključno 9. 4.2020. 

Če bo ZIUZEOP objavljen v Uradnem listu v petek, 10. 4. 2020, se bo namreč pogoj poravnanih davčnih obveznosti preverjal na dan 11. 4. 2020. To pa pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

Več na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-07-ali-nameravate-uveljavljati-izredno-pomoc-v-obliki-mesecnega-temeljnega-dohodka-po-ziuzeop-pozor/

 

6.4.2020

Informacija FURS: katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako?

FURS je objavil dopolnjeno informacijo o ukrepih v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za zaposlene. Z rdečo so označili spremembe, ki so jih objavili 6.4.2020.

Več informacij, vključno s preglednico, najdete v dokumentu na deli strani in na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-03-delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako/.

 

6.4.2020

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za SAMOZAPOSLENE

FURS je objavil posodobljeno informacijo glede ukrepov ukrepe z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene.

Podrobneje na https://www.gov.si/novice/2020-04-03-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa-za-samozaposlene/.

3.4.2020

Samozaposleni si morajo za uveljavitev ukrepov omogočiti dostop do eDavkov

Finančna uprava Republike Slovenije je 3.4.2020 objavila, da bo izjava za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka 14. aprila 2020 na voljo zgolj prek eDavkov.

Več na https://www.gov.si/novice/2020-04-03-samozaposleni-ze-imate-urejen-dostop-do-edavkov/.

 

2.4.2020

Sprejeti ZIUPPP samozaposlenim že sedaj omogoča avtomatičen odlog prispevkov, zapadlih od aprila do junija 2020, na 31.3.2022

Več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-04-02-sprejeti-ziuppp-samozaposlenim-ze-sedaj-omogoca-avtomaticen-odlog-prispevkov-zapadlih-od-aprila-do-junija-2020-na-31-3-2022/ 

 

30.3.2020

Obrazec FURS za odlog oz. obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.

Več na portalu E-davki:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageC.aspx?category=odlog_obrok_epidemija_virus_covid19_po

in na spletni strani FURS: https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placilo_na_obroke/

 

28.3.2020

Paket interventnih zakonov objavljen v Uradnem listu

Paket interventnih zakonov, ki jih je Državni zbor potrdil 20.3.2020, je bil objavljen v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020:

Posamezni zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

20.3.2020

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Finančna uprava RS je pripravila kratek pregled konkretnih ukrepov na davčnem področju na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020

Ukrepi so določeni v:

  • Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
  • Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Več na spletni strani FURS: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

 

10.3.2020

Pojasnila FURS glede plačevanja davkov in enoten klicni center

FURS je 10.3.2020 objavil pojasnila o možnostih poslovnih subjektov, ki imajo težave pri plačevanju davkov, po obstoječi zakonodaji (so v veljavi že v tem trenutku).

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.
  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila).
  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).
  • Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta.

Več informacij je na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/.

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS na številki 08 200 1003.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice