20.3.2020

Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Finančna uprava RS je pripravila kratek pregled konkretnih ukrepov na davčnem področju na podlagi interventnih zakonov, ki so bili sprejeti 20.3.2020

Ukrepi so določeni v:

  • Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju,
  • Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Več na spletni strani FURS: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/

 

10.3.2020

Pojasnila FURS glede plačevanja davkov in enoten klicni center

FURS je 10.3.2020 objavil pojasnila o možnostih poslovnih subjektov, ki imajo težave pri plačevanju davkov, po obstoječi zakonodaji (so v veljavi že v tem trenutku).

  • Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.
  • Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila).
  • Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).
  • Zahteva za spremembo višine mesečnega ali trimesečnega obroka akontacije davka zaradi znižanja davčne osnove v tekočem letu glede na preteklo obdobje zaradi nižjega pričakovanega poslovnega rezultata tekočega leta.

Več informacij je na spletni strani FURS https://www.gov.si/novice/2020-03-10-kaksne-moznosti-so-na-razpolago-gospodarstvu-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic-koronavirusa/.

Za telefonska vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov je vzpostavljen enoten klicni center za celoten FURS na številki 08 200 1003.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice