Zaradi nenehnega dopolnjevanja in spreminjanja pojasnil različnih institucij (FURS, ZRSZ, ZZZS, MDDSZ, MGRT,...) objavljamo povezave na njihove spletne strani, kjer lahko najdete najnovejše dokumente, ki jih sicer objavljamo tudi med novicami na naši spletni strani in v posebnem razdelku Koronavirus- ključne informacije za delodajalce.

Finančna uprava RS (FURS): 

- Stran institucije: https://www.fu.gov.si/

- Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa: https://www.fu.gov.si/drugo/pogosta_vprasanja_in_odgovori_o_ukrepih_na_davcnem_podrocju_za_blazitev_posledic_koronavirusa/

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ):

- spletna stran institucije: https://www.ess.gov.si/

- obvestila za delodajalce: https://www.ess.gov.si/obvestila?regid=16

- spremljanje ukrepov: https://www.ess.gov.si/omejimo-sirjenje-okuzbe

- podstran za delodajalce: https://www.ess.gov.si/delodajalci

Opomba: Neposredne povezave na Odgovore  ZRSZ na pogosta vprašanja delodajalcev o izvajanju ZIUZEOP ni mogoče navesti, ker je vsakič naložen nov dokument - povezavo nanj z naslovom Poglejte si odgovore... najdete v prispevku na strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/povracilo-nadomestila-place-zaposlenim-na-zacasnem-cakanju

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS):

- spletna stran institucije: https://www.zzzs.si/

- novosti: https://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/webnovosti

 

Spletna stran državnih organov - NOVICE 

https://www.gov.si/novice/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

SID banka - novicehttps://www.sid.si/novice

Slovenski podjetniški skladhttps://podjetniskisklad.si/sl/

 

Združenje za medicino dela, prometa in športa

https://www.anticovid.zmdps.si/

Nacionalni inštitut za javno zdravje

https://www.nijz.si/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice