Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva

V Uradnem listu RS, št. 4/2018, z dne 19.1.2018, je bil objavljen Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva.

S sklepom je Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ugotovila razširjeno veljavnost Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva, sklenjene 20. 10. 2010, na vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost 85.530 – dejavnost vozniških šol.

Besdeilo objave je dostopno tudi na naših spletnih straneh.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik