Soglasje za nočno delo žensk v elektroindustriji Slovenije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 6.3.2012 izdalo soglasje za nočno delo žensk v dejavnostih, navedenih v 1. členu Dodatka št. 8 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije (U.l. RS, št. 104/2011), kadar se te dejavnosti opravljajo na industrijski način.

Soglasje, ki je bilo izdano na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije objavljamo v priloženi datoteki in na spletnih straneh ZDS.

Projekti
Balance
Kampanja
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Dan za punce
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik