Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na Zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov

Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na Zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov
-

ZDS je na razpisu Evropske komisije pridobilo nov dvoleten projekt z naslovom »Spreminjanje tradicionalne miselnosti skozi kolektivne pogodbe na Zahodnem Balkanu – vloga socialnih partnerjev pri usklajevanju dela in družine ter enakosti spolov«.

 

V okviru projekta se bo krepila ozaveščenost delodajalcev in delojemalcev o pomembnosti ukrepov, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja kot tudi vidik enakosti spolov na tem področju, ter na prevzem in izvajanje pravnega reda EU s tega področja.

 

Glavni cilj projekta je dvigniti ozaveščenost in okrepiti znanje socialnih partnerjev in drugih ciljnih skupin (delavcev in delodajalcev v zasebnem sektorju, dijakinj, zainteresirano javnost) o pomembnosti ukrepov, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot tudi vidik enakosti spolov na tem področju, ter spodbujanje vključevanja novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivne pogodbe. Prav tako je projekt usmerjen v spreminjanje tradicionalne miselnosti in preseganje stereotipov na Zahodnem Balkanu na področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja preko socialnega dialoga oziroma kolektivnega pogajanja. V okviru projekta se bodo izvajale različne aktivnosti.

 

V prvem delu projekta bo izvedena raziskava o stanju obravnavane tematike na Zahodnem Balkanu. Znanje in dobre prakse bodo pridobljene tudi v okviru študijskega obiska v Bruslju in drugih nacionalnih in mednarodnih dejavnosti, vključno z delavnicami.

 

Drugi del projekta je namenjen prenosu pridobljenega znanja, podpori implementacije ukrepov ter razširjanju rezultatov projekta. V okviru navedenega bo ZDS v sodelovanju s projektnimi partnerji iz Slovenije (ZSSS - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Hrvaške (HUP - Združenje delodajalcev Hrvaške), Makedonije (BCM – Konfederacija makedonskega gospodarstva, CCM – Zveza sindikatov Makedonije), Črne gore (UPCG – Združenje delodajalcev Črne gore, USSCG – Unija svobodnih sindikatov Črne gore), Srbije (UPS – Združenje delodajalcev Srbije, KSSS – Konfederacija samostojnih sindikatov Srbije), Albanije (BiznesAlbania – Albansko delodajalsko združenje, KSSH - Konfederacija samostojnih sindikatov Albanije) in Belgije (BUSINESSEUROPE):

 

  • pripravilo poročilo analize politik in listo ukrepov za Zahodni Balkan z namenom lajšanja usklajevanja dela in družine ter možnostjo njihove vključitve v nacionalno zakonodajo in v obstoječih/prihodnjih kolektivnih pogodb),
  • izdalo publikacijo s področja usklajevanja dela in družine ter enakosti spolov,
  • izdalo promocijska gradiva za dijakinje in delodajalce ter organiziralo kampanje za ciljne skupine,
  • na delavnicah na nacionalni ravni identificiralo možne rešitve na obravnavanem področju, • vodilo partnerske sestanke,
  • z namenom izmenjave dobrih praks izvedlo študijski obisk v Bruslju,
  • organiziralo zaključno konferenco v Skopju,
  • oblikovalo spletne strani o evropskih in nacionalnih politikah s tega področja in vlogi socialnih partnerjev pri krepitvi usklajevalnih politik.

 

 

 

  S finančno podporo Evropske unije.

  

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik