Kontakt

KABINET VODSTVA ZDS

Jože Smole, generalni sekretar

T: +386 1 563 48 80
E: joze.smole(at)zds.si 

Mag. Tatjana Pajnkihar Napret, namestnica generalnega sekretarja

T: +386 1 563 48 80
E: tatjana.pajnkihar(at)zds.si

Maja Ceglar Ključevšek, samostojna svetovalka za ekonomske zadeve

T: +386 1 563 48 80
E: maja.kljucevsek(at)zds.si

Marija Horvat, vodja odnosov s člani in promocijo

T: +386 1 563 48 88
E: marija.horvat(at)zds.si

Martin Šmalčič, vodja kabineta vodstva

T: +386 1 563 48 80
F: +386 1 432 72 14
E: delodajalci(at)zds.si

Frida Bertoncel, vodja izobraževanj in koordinator za kadrovske zadeve

T: +386 1 563 48 87
E: frida.bertoncel(at)zds.si

PRAVNA SLUŽBA

Maja David, samostojna pravna svetovalka

T: +386 1 563 48 80
E: maja.david(at)zds.si

Lina Fratnik Andrić, samostojna pravna svetovalka

T: +386 1 563 48 80
E: lina.andric(at)zds.si

SLUŽBA ZA PREJEMKE IZ DELOVNIH RAZMERIJ

Mag. Slavi Pirš, vodja službe za prejemke iz delovnih razmerij

T: + 386 1 563 48 80
E: slavi.pirs(at)zds.si

Nataša Peterca, samostojna svetovalka za prejemke iz delovnih razmerij

T: +386 1 563 48 80
E: natasa.peterca(at)zds.si

SLUŽBA ZA DAVKE IN PRISPEVKE

Kristina Barič Prelogar, vodja službe za davke in prispevke

T: + 386 1 563 48 80
E: kristina.baric(at)zds.si

PROJEKTNA PISARNA

Barbara Hrovatin, koordinatorka projektov

T: +386 1 563 48 81
E: barbara.hrovatin(at)zds.si

Mag. Maja Šoba Tovšak, koordinatorka projektov

T: +386 1 563 48 89
E: maja.soba(at)zds.si

 

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik