Davčni obračun za leto 2017

VEČ O SEMINARJU:

Vsi poslovni subjekti - davčni zavezanci, katerih davčno obdobje je enako koledarskemu letu, morajo davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb (ali obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti) predložiti davčnemu organu do 31. marca naslednjega leta. V letu 2018 je 31. marec sobota, zato je zadnji rok za oddajo davčnega obračuna 2. april 2018.

Na seminarju bomo podrobneje pregledali vsa pravila za ustrezno pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in se skozi obrazec za davčni obračun ustavili pri vseh pomembnejših postavkah. Izvedeli boste, kako obravnavati najbolj zapletene poslovne dogodke z davčnega vidika.

Še posebej bomo izpostavili novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2017 ter opozorili na spremembe!

Posebno pozornost bomo namenili tudi najnovejšim mnenjem in pojasnilom FURS v zvezi z obravnavano tematiko.

Pregledali bomo tudi osnovne značilnosti davčnega obračuna za fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti (samostojni podjetniki in drugi zasebniki) ter izpostavili posebnosti, glede katerih se davčni obračun za zasebnike razlikuje od davčnega obračuna za pravne osebe.

Vabimo vas, da se na davčni obračun za leto 2017 pravočasno pripravite in se nam pridružite na seminarju.

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • računovodjem v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
 • lastnikom podjetij in direktorjem,
 • vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.

CILJ SEMINARJA JE SEZNANITI UDELEŽENCE Z INFORMACIJAMI:

 • pravilih za sestavljanje davčnega obračuna
 • davčni obravnavi/priznavanju posameznih vrst prihodkov in odhodkov
 • davčni obravnavi poslovanja med povezanimi osebami
 • možnostih za koriščenje različnih davčnih olajšav
 • novostih v zvezi z obravnavano tematiko za leto 2018
 • možnost aktivne udeležbe in odgovore na vprašanja

MNENJA PRETEKLIH UDELEŽENCEV:

 • Seminar mi je bil zelo všeč, zanimiva tema in odlična predavateljica.
 • Predavanje je bilo dobro izpeljano.
 • Zelo dobro izobraževanje.

NE SPREGLEJTE:

 • Predavanje bo vodila Maja Bohorič Rade, davčna svetovalka, ki se že več kot 25 let ukvarja s svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca!
 • Morebitna vprašanja nam posredujte na elektronski naslov info@zds.si. Odgovore boste izvedeli na izobraževanju.

 

PROGRAM:

9:00 – 12:15

 • Davčni zavezanci, oproščeni zavezanci
 • Davčno obdobje in sprememba davčnega obdobja
 • Davčna osnova, kaj jo opredeljuje, koncept obrazca, splošna pravila
 • Obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov
 • Transferne cene in obresti med povezanimi osebami (prihodki/odhodki)
 • Obdavčeni prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
 • Delno priznani in nepriznani odhodki
 • Obresti od presežka posojil
 • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
 • Davčne olajšave za leto 2017
 • Davčna izguba in uporaba davčne izgube za znižanje davčne osnove
 • Odbitek tujega davka, kdaj je možen in kdaj ne
 • Pregled obrazca za obračun DDPO po posameznih postavkah
 • Kratek pregled novosti

12:15 – 12:30

 • Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost – osnovne značilnosti in razlike z davčnim obračunom za pravne osebe

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:45 uri.


Maja Bohorič Rade

Davčna svetovalka

Maja Bohorič Rade, univ. dipl. ekon., davčna svetovalka, ki že vrsto let svetuje na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb (davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina) ter na področju računovodstva in računovodskih predpisov. Na obeh področjih izvaja tudi številne šole, seminarje in druga izobraževanja.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik