Šola izvršbe za-nepravnike - začetna stopnja

 ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Predava:
Dida Volk, Okrožno sodišče v Ljubljani

Več o delavnici:

Mnogokrat se vložitve predloga za izvršbo (predvsem na podlagi verodostojne listine) lotijo tudi upniki brez pravne izobrazbe (službe izterjav v podjetjih, finančno-računovodske službe, samostojni podjetniki, poslovodje v manjših podjetjih…), saj je izvršilni postopek enostavnejši, kot so drugi sodni postopki. Vendar je za učinkovito izterjavo v sodnem postopku potrebno čim širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.

Zato bomo na delavnici odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa druga vprašanja udeležencev:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kam moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave?
 • ! Prikazana bo tudi sodna praksa z razlago nekaterih zanimivejših odločb sodišč

Ne spreglejte:

 • Z gradivom boste prejeli: vzorec DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili; vzorec predloga za izvršbo na podlagi IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnil; članek IZVRŠBA NA PLAČO PO NOVELI ZIZ –J (avtorica Dida Volk) ter članek UPNIKOV UMIK PREDLOGA ZA IZVRŠBO (avtorica Dida Volk).
 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca!
 • POPUST ZGODNJIH PRIJAV: Prijavite se do 31.12.2017 in izkoristite 10 % popust! Popusti se seštevajo!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.
 • Nadaljevalna stopnja je razpisana 30.1.2018. Več na povezavi.

Program:

od 9:00 do 13:00 ure

 • Zgradba izvršilnega postopka – postopek na podlagi verodostojne listine – na podlagi izvršilnega naslova
 • Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine – Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL (praktična predstavitev vložitve izvršilnega predloga)
 • Izvršilni stroški in postopek plačila sodne takse
 • Sklep o izvršbi
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi (nadaljevanje izvršbe na pristojnih sodiščih)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (odstop zadeve na pravdo)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve s prikazom značilnosti in učinkovitosti posameznega sredstva:
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarno terjatev
  • izvršba na plačo in druge stalne denarne prejemke – s prikazom zadnjih sprememb in novosti iz Novele ZIZ-J,
  • izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje,
  • izvršba na delež družbenika v družbi,
  • izvršba na nepremičnine.
 • Izvršilni postopek in stečajni postopek – postopek prisilne poravnave

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:30 uri.


Dida Volk

Dida Volk

Sodnica Okrožno sodišče v Ljubljani

Dida Volk, univ.dipl.pravnica, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik