Šola izvršbe za-nepravnike - začetna stopnja

 ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Predava:
Dida Volk, Okrožno sodišče v Ljubljani

Več o delavnici:

Mnogokrat se vložitve predloga za izvršbo (predvsem na podlagi verodostojne listine) lotijo tudi upniki brez pravne izobrazbe (službe izterjav v podjetjih, finančno-računovodske službe, samostojni podjetniki, poslovodje v manjših podjetjih…), saj je izvršilni postopek enostavnejši, kot so drugi sodni postopki. Vendar je za učinkovito izterjavo v sodnem postopku potrebno čim širše znanje, tako pravil postopka, kot tudi ostalih pravnih in strokovnih vprašanj, ki se pojavljajo v izvršilnem postopku.

Zato bomo na delavnici odgovorili na nekatera najpogostejša vprašanja ter na vsa druga vprašanja udeležencev:

 • Kako se pripravim na vložitev predloga za izvršbo in katera verodostojna listina je najprimernejša?
 • Kako pravilno obračunati terjatev, kako je s stroški (opomina…) in ali je opominjanje obvezno?
 • Kakšni so zastaralni roki za terjatve in kakšna so pravila zastaranja?
 • Kakšna so osnovne razlike izvršbe na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova?
 • Kam moram vedeti o izvršilnih stroških?
 • Kako poteka postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino?
 • Kaj storim v primeru vloženega ugovora dolžnika, še posebej, če je dolžnik ugovor vložil zgolj z namenom zavlačevanja postopka?
 • Dolžnik je plačal glavnico po izdanem sklepu o izvršbi. Kaj moram storiti?
 • Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je pravnomočen, vendar dolžnik nima premoženja. Ali lahko še kaj storim?
 • Kako in v katerem primeru lahko sam opravim poizvedbe o dolžniku in njegovem premoženju?
 • Kako se odločim katero izvršilno sredstvo predlagati in kdaj moram imeti točne podatke o premoženju, v katerih primerih pa to ni potrebno?
 • Ali lahko med izvršilnim postopkom dodajam izvršilna sredstva in kako to storim?
 • Na kaj moram biti še posebej pozoren, če je moj dolžnik fizična oseba? Kako pa ravnam v primeru, da je dolžnik samostojni podjetnik (s.p.) in je bil izbrisan iz Poslovnega registra?
 • Kako moram ravnati v primeru, če se zoper dolžnika začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave?
 • ! Prikazana bo tudi sodna praksa z razlago nekaterih zanimivejših odločb sodišč

Ne spreglejte:

 • Z gradivom boste prejeli: vzorec DOPISA ZA POIZVEDBE o dolžniku in njegovem premoženju – s strokovnimi pojasnili; vzorec predloga za izvršbo na podlagi IZVRŠILNEGA NASLOVA – s strokovnimi pojasnil; članek IZVRŠBA NA PLAČO PO NOVELI ZIZ –J (avtorica Dida Volk) ter članek UPNIKOV UMIK PREDLOGA ZA IZVRŠBO (avtorica Dida Volk).
 • Predavanje bo vodila vrhunska strokovnjakinja z dolgoletnimi izkušnjami na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste: dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca!
 • POPUST ZGODNJIH PRIJAV: Prijavite se do 31.12.2017 in izkoristite 10 % popust! Popusti se seštevajo!
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.
 • Nadaljevalna stopnja je razpisana 30.1.2018. Več na povezavi.

Program:

od 9:00 do 13:00 ure

 • Zgradba izvršilnega postopka – postopek na podlagi verodostojne listine – na podlagi izvršilnega naslova
 • Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine – Postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino – COVL (praktična predstavitev vložitve izvršilnega predloga)
 • Izvršilni stroški in postopek plačila sodne takse
 • Sklep o izvršbi
 • Pravnomočnost sklepa o izvršbi (nadaljevanje izvršbe na pristojnih sodiščih)
 • Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (odstop zadeve na pravdo)
 • Izvršilna sredstva za izterjavo denarne terjatve s prikazom značilnosti in učinkovitosti posameznega sredstva:
  • izvršba na premičnine,
  • izvršba na denarno terjatev
  • izvršba na plačo in druge stalne denarne prejemke – s prikazom zadnjih sprememb in novosti iz Novele ZIZ-J,
  • izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet,
  • izvršba na nematerializirane vrednostne papirje,
  • izvršba na delež družbenika v družbi,
  • izvršba na nepremičnine.
 • Izvršilni postopek in stečajni postopek – postopek prisilne poravnave

Odmor s pogostitvijo in druženjem je predviden ob 10:30 uri.


Dida Volk

Dida Volk

Sodnica Okrožno sodišče v Ljubljani

Dida Volk, univ.dipl.pravnica, sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

Projekti
Balance
Kampanja
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Dan za punce
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik