Delavnica 1: Kakšna naj bo sodobna kadrovska funkcija in kako opredeliti delovanje kadrovske funkcije?

ZDS, Predavalnica – visoko pritličje, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Predava:
Mag. Klemen Žibret, Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Ali je vaša kadrovska funkcija v koraku s sodobnimi trendi in spremembami? Je ob tem usklajena s (poslovno) strategijo podjetja? Si znate zastaviti prave cilje na kadrovskem področju, ki bodo uresničevali strategijo podjetja? Spoznajte sodobne trende kadrovske funkcije in naučite se opredeliti ustrezne cilje, ki bodo povezani z uresničitvijo strategije podjetja.

Splošno o delavnici

V zadnjih letih sta se poslovanje podjetij in poslovno okolje drastično spremenila. Trendi kot so globalizacija in digitalizacija vplivajo na vsako podjetje ali organizacijo. Spremenjene razmere zahtevajo spremenjeno poslovno naravnanost. Tej naravnanosti pa mora slediti tudi kadrovska funkcija v podjetju. Delovanje kadrovske funkcije se v zadnjih letih drastično spreminja. Globalni megatrendi na kadrovskem področju v letu 2017 naj bi bili vezani predvsem na digitalizacijo poslovanja, učenje in razvoj kadrov, prepoznavanje in razvoj talentov, zavzetost zaposlenih in razvoj kulture podjetja. Vendar praksa (žal) kaže, da so podjetja počasna v prilagajanju tem trendom ali pa se jim celo sploh ne prilagajajo. Kadrovska funkcija mora (p)ostati vpeta v strateško delovanje podjetja. Pri tem pa mora kadrovska funkcija podpirati uresničevanje (poslovne) strategije podjetja ter biti njen integralni del.

Ob tem je izjemnega pomena tudi opredeljevanje ciljev delovanja kadrovske funkcije. Zgolj ciljno usmerjeno delovanje kadrovske funkcije, ki je skladno s straškimi cilji podjetja kot celote, bo lahko podpiralo uresničevanje (poslovne) strategije podjetja.

Kadrovska strategija mora slediti (poslovni) strategiji podjetja in podpirati njeno uresničitev, cilji delovanja kadrovske funkcije pa morajo izhajati iz kadrovske strategije.

Naloga kadrovskih strokovnjakov je, da razumejo strateško delovanje podjetja, opredelijo ustrezno kadrovsko strategijo ter ustrezne cilje delovanja kadrovske funkcije (tako dolgoročne kot kratkoročne).

Namen delavnice:

Namen te delavnice je udeležence seznaniti s spremenjeno vlogo kadrovske funkcije v podjetju. Ogledali si bomo katere so naloge in zadolžitve sodobne kadrovske funkcije ter kakšno delovanje se pričakuje od strateškega upravljanja s človeškimi viri.
V drugem delu delavnice si bomo ogledali kako oblikovati kadrovsko strategijo, ki bo sledila (poslovni) strategiji podjetja ter uresničevala le-to ter kako si zastaviti ustrezne cilje delovanja kadrovske funkcije po metodologiji SMART. Tako delovanje kadrovske funkcije postane ciljno in strateško naravnano ter podpira uresničevanje strategije podjetja. Kadrovska funkcija na ta način pridobi na pomenu znotraj podjetja ter tudi v okolju podjetja.

Komu je delavnica namenjena:

Direktorjem podjetij, vodjem in direktorjem kadrovskih služb ter ostalih področij v podjetju, zaposlenim v kadrovski službi, vodjem in zaposlenim na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih ter vsem, ki jih tematika zanima.

Metode dela:

Naše delo bo temeljilo na:

 • podajanju osnovnih spoznanj ob aktivnem sodelovanju udeležencev;
 • praktični predstavitvi metod in orodij;
 • deljenju mnenj, izkušenj ter pogledov;
 • akcijski usmerjenosti, ki bo udeležence spodbudila k uporabi znanj in tehnik pri njihovem praktičnem delu

Ne spreglejte:

 • Strokovni izvajalec mag. Klemen Žibret, kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener
 •  Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:
  • dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca,
  • 10 % popust ob prijavi na vseh 5 delavnic
  • prijavite se do 31.12.2017 in izkoristite 10 % popust!
 • Izkoristite 10 % popust zgodnjih prijav na izobraževanjih Delodajalske akademije do 31.12.2017. Prijave na razpisana izobraževanja in najava izobraževanj so na voljo na povezavi. Predprijave na najavljena izobraževanja nam pošljite naslov info@zds.si (datum in naslov izobraževanja). Pišite nam in poslali vam bomo napovednik izobraževanj za leto 2018 na vaš e naslov.
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.
 • Oglejte si napovednik delavnic na področju delovanja kadrovske funkcije na naslednji povezavi.

 

Program delavnice:

od 9:00 do 13:00 ure

 • Spremembe v okolju podjetja in vpliv teh sprememb na delovanje kadrovske funkcije
 • Razvoj vloge kadrovske funkcije skozi čas
 • Globalni megatrendi na kadrovskem področju – kakšen imajo vpliv in kako se nanje odzvati?
 • Kako povezati poslovno strategijo in kadrovsko strategijo?
 • Kako si zastaviti SMART cilje na kadrovskem področju?
 • Praktični primeri

Odmor je predviden ob 10.30 uri.


Mag. Klemen Žibret

Klemen Žibret

Kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener

Klemen Žibret, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Je izkušen kadrovski strokovnjak, svetovalec, predavatelj in trener. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, upravljanja s človeškimi viri, svetovanja, prodaje ter razvoja zaposlenih. Je član v raznih strokovnih združenjih in vodi različne delovne ter projektne skupine s področja kadrov. Je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj, avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. S strani študentov je bil izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih. Je tudi soavtor priročnika Združenja delodajalec Slovenije: Akt o sistemizaciji dela – praktični napotki. Na Združenju delodajalec Slovenije od leta 2013 vodi komisijo za plačno politiko.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik