Zapisnik sklepa pogajalskih skupin o popravku 25. člena Dodatka št. 8 KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Obveščamo vas, da je v Dodatku št. 8 Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Ur. list RS, št. 104/2011) prišlo do strojepisne napake.

 Pravilno besedilo se glasi, kot izhaja iz Zapisnika sklepa pogajalskih skupin z dne 17.2.2012.

Projekti
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Strong TCL
Dan za punce
Network ProMCR
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
FinDinfo
AJPES