Zapisnik sklepa pogajalskih skupin o popravku 25. člena Dodatka št. 8 KP za dejavnost elektroindustrije Slovenije

Obveščamo vas, da je v Dodatku št. 8 Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Ur. list RS, št. 104/2011) prišlo do strojepisne napake.

 Pravilno besedilo se glasi, kot izhaja iz Zapisnika sklepa pogajalskih skupin z dne 17.2.2012.

Projekti
Dan za punce
SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko predelovalni industriji in kmetijstvu
Network ProMCR
WIM
GoForChange
Pogajalska šola
Strong TCL
Partnerji
Adecco H.R.
Gospodarsko združenje za varnost in zdravje pri delu
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
Delo na črno
FinDinfo
AJPES