Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.?

ZDS, Brainstorming soba, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana

Predava:
Milica Gostiša, Svetovalka v zasebni firmi na področju računovodstva, financ, davkov

POMEMBNO: Pričakuje se sprememba obdavčitve kapitalskih dobičkov z višjo stopnjo davka. 

SPLOŠNO O SEMINARJU:

Kakšni so možni drugi cenejši načini prenosa sredstev oblikovanega dobička lastnikom v zasebno sfero in dajatve? Prodaja lastniškega deleža ali celotnega podjetja, zapiranje podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku in obračun dajatev.

Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb, je ob izplačilu vedno obdavčen v višini 20%. Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička pa je možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka. Jih poznate? Kako izračunati višino kapitalskega dobička lastnikov fizičnih oseb ob odsvojitvi deleža podjetja?

Na seminarju boste dobili odgovore na vaša vprašanja, gradivo s številnimi praktičnimi primeri izračuna dajatev.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN:

Seminar je namenjen lastnikom d.o.o., ki bi si želeli izplačati dobiček, računovodskim delavcem. Seminar traja pet šolskih ur.

VSEBINA SEMINARJA:

Od 9:00 do 13:00 ure

  • Izplačilo dobička lastnikom – sklepi družbenikov, obrazci in obdavčitev
  • Drugi možni načini izplačila dobička – odsvojitev, prodaja poslovnega deleža, praktični primer pogodbe in izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička
  • Kako prenesti – prodati nepremičnine iz d.o.o. lastnikom podjetja, načini poplačila kupnine iz dobička, izračuni dajatev
  • Poračuni obveznosti lastnikov do lastnega podjetja d.o.o. – kako jih izpeljemo na drug, cenejši način
  • Prodaja dela podjetja ali celotnega podjetja v lasti fizičnih oseb-občanov, kakšne so dajatve
  • Likvidacija podjetja d.o.o. po skrajšanem postopku, načini izplačila dobička, izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička
     

ODMOR S POGOSTITVIJO JE PREDVIDEN OB 10:30 URI.


Milica Gostiša

Milica Gostiša

Svetovalka v svoji zasebni firmi na področju računovodstva, financ, davkov. Svetovalka v zasebni firmi na področju računovodstva, financ, davkov

Milica Gostiša, ekonomistka, je avtorica številnih člankov v strokovnih revijah, soavtorica strokovnih priročnikov za vodenje poslovnih knjig, računovodskih priročnikov, brošur in predavateljica na področju podjetništva. Ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu in negospodarstvu kot vodja financ in računovodstva. Zadnjih pet let dela kot svetovalka v svoji zasebni firmi na področju računovodstva, financ, davkov. Organizira in izvaja preoblikovanje podjetij samostojnih podjetnikov v kapitalske družbe in ima na tem področju večletne praktične izkušnje.

Projekti
Kampanja
WIM2
Turizem so ljudje
Gema
Strong TCL
Dan za punce
Pogajalska šola
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES